Genel Bilgiler

MOKA ile ödeme alma, ödeme isteği gönderme, kart saklama servisleri ve tekrarlayan ödeme servisleri ile ödemelerinizi alabilirsiniz. Örnek projeler sayesinde Moka.com servislerine çok daha kolay bir şekilde entegre olabilirsiniz.

Başlarken

Önemli Bilgiler

Servislerin Çağrılması

Moka servisleri JSON – POST yöntemiyle çalışmaktadır. Aşağıda her bir servis için verilen servis adresleri test ya da prod domain’lerin sonuna eklenerek oluşan URL’e, yine aşağıda her bir servis için detaylı bir şekilde örnekleriyle verilen parametreler JSON nesnesi olarak POST edilir.


ÖNEMLİ !!!

Servislerimiz PCI-DSS kuralları gereği sadece TLS 1.2 ve üstü protokollerinin kullanımına izin vermektedir. Lütfen uygulamanızın bu protokoller üzerinden Moka URL’ sine POST attığından emin olunuz. Aksi taktirde “Bağlantı kapatılacaktır veya Connection Closed” şeklinde hatalar alınacaktır.

.NET Örneğinde :

Global.asax.cs dosyasının içerisinde,
protected void Application_Start() metodunun içine şu satırlar eklenmelidir.

ServicePointManager.SecurityProtocol |= SecurityProtocolType.Tls12;

Servislerden Yanıt Alınması

Moka servisleri yanıt olarak ApiResponse nesnesi döner. Bu nesnenin “ResultCode” ve “Data” alanları okunarak akışlar yönetilebilir.

ApiResponse

Data Gönderdiğiniz istek Moka’ ya doğru bir şekilde iletilmiş, kullanıcı bilgileri doğru bir şekilde girilmiş ve girilen bilgiler Moka tarafında herhangi bir uyarıya veya hataya yol açmamışsa, Data alanı dolu gelecektir. Data alanı içinde size dönen verileri kullanarak işlem sonucunu yorumlayabilirsiniz.
ResultCode Gönderilen veriler Moka tarafında bir uyarıya veya hataya yol açmışsa, Data alanı null olarak gelecektir ve ResultCode alanında Moka hata kodu yer alacaktır.
ResultMessage Hataya ilişkin özel bir açıklama var ise bu alan dolu olacaktır.
Exception Beklenmedik bir hata oluştuğunda ResultCode alanında EX yazacaktır ve Exception alanında alınan hatanın açıklaması yer alacaktır.