3D Secure Olmadan Ödeme (Non-3D Ödeme)

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanma tarihi ay bilgisi (MM)
ExpYear (string) Son kullanma tarihi yıl bilgisi (YYYY)
CvcNumber (string) Kart güvenlik numarası
CardToken (string) Moka üzerinde Kart saklama özelliği kullanılıyorsa, Kartın Token’ ı verilerek çekim yapılabilir. Token verilmişse, kart numarası ve diğer kart bilgilerinin (son kul. tarihi, cvc) verilmesine gerek yoktur.
Amount (decimal) Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
Currency (string) Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
InstallmentNumber (integer) Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
ClientIP (string) Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
OtherTrxCode (string) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir). Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
IsPreAuth (tinyint) 0 : Doğrudan Çekim İşlemi
1 : Ön Provizyon Alma İşlemi (Bir süre sonra DoCapture servisi ile ödemeye dönüştürülmeli)
IsPoolPayment (tinyint) Para kredi kartından çekilecek fakat havuzda bekletilecek. Bayi, müşteri hizmet veya ürünü teslim aldıktan sonra ödemeyi onaylayacak ve bu işlemle ilgili ödeme onaydan sonra bayinin ekstresine yansıyacak (opsiyonel). Havuz sisteminde bir ödeme göndermek için bu alanı 1 yapınız.
IntegratorId (tinyint) (opsiyonel) Hazır ETicaret paketlerine Moka entegrasyonu yapan Sistem Entegratörü Firmanın ID si – (Entegratör firma değilseniz bu alanı göndermeyiniz !)
Software (string) Moka ödeme sistemiyle entegre çalışan, bu servisi çağırdığınız E-ticaret paketinin veya yazılımınızın ismi. (Max 30 karakter)
SubMerchantName (string) (opsiyonel) Ekstrede görünmesini istediğiniz isim – Mokaya önceden bildirilmeli
Description (string)(opsiyonel) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "123456",
		"Username": "ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "ff4a6ee22aeafe87f7930f84b5ce2ad9655bfc6b5e430644a88c5b75a09fdee1"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"CardHolderFullName": "Ali Yılmaz",
		"CardNumber": "5555666677778888",
		"ExpMonth": "12",
		"ExpYear": "2019",
		"CvcNumber": "123",
		"Amount": 35.5,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": "1",
		"ClientIP": "195.155.96.234",
		"OtherTrxCode": "123456",
		"IsPreAuth": 0,
		"IsPoolPayment": 0,
		"IntegratorId": 1,
		"Software": "OpenCart",
		"Description": "test açıklama",
		"BuyerInformation": {
			"BuyerFullName": "Elif Yetimoğlu",
			"BuyerEmail": "elif@elif.com",
			"BuyerGsmNumber": "1111111111",
			"BuyerAddress": "Cumhuriyet Mahallesi Taşdelen/Çekmeköy"
		}
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "",
		"ResultMessage": "",
		"VirtualPosOrderId": "ORDER-17131QMlH04026199"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestHatalı hash bilgisi. CheckKey alanının doğruluğundan emin olunuz
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFoundBu bayi için sanal pos tanımı yapılmamış
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyDealerLimitExceeded Bayi için tanımlı günlük limitlerden herhangi biri aşıldı
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyCardLimitExceededGün içinde bu kart kullanılarak daha fazla işlem yapılamaz
PaymentDealer.CheckCardInfo.InvalidCardInfoKart bilgilerinde hata var
PaymentDealer.DoDirectPayment.ThreeDRequired Bayi için 3d ödeme gönderme zorunluluğu vardır, Non-3D ödeme gönderemez
PaymentDealer.DoDirectPayment.InstallmentNotAvailableForForeignCurrencyTransaction Yabancı para ile taksit yapılamaz
PaymentDealer.DoDirectPayment.ThisInstallmentNumberNotAvailableForDealer Bu taksit sayısı bu bayi için yapılamaz
PaymentDealer.DoDirectPayment.InvalidInstallmentNumberTaksit sayısı 2 ile 12 arasıdır
PaymentDealer.DoDirectPayment.ThisInstallmentNumberNotAvailableForVirtualPosSanal Pos bu taksit sayısına izin vermiyor
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFound ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}