Pazar Yeri - Ödeme Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
OtherTrxCode (string) (opsiyonel) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
Software (string) Moka ödeme sistemiyle entegre çalışan, bu servisi çağırdığınız E-ticaret paketinin veya yazılımınızın ismi. (Max 30 karakter)
Description (string) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
CommissionScenario (integer) Üst bayi tarafından karar verilen ve bu satışa ortak olmuş alt bayilerden kesilecek komisyonların nasıl hesaplanacağını bildiren komisyon seçeneğidir.
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır. 10 hane olarak, boşluksuz girilmelidir.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.
SubDealer (Array - List)
DealerId (integer) Ödemeyi alacak olan alt bayinin, bayi numarasıdır.
Amount (decimal) Ana tutar içerisinde alt bayinin işlem tutarıdır.
DealerCommissionRate (decimal) Alt bayiden kesilecek olan yüzdesel komisyon oranıdır.
DealerCommissionAmount (decimal) Alt bayiden kesilecek olan TL komisyon oranıdır.
DealerCommissionFixedAmount (decimal) Alt bayiden kesilecek olan sabit komisyon TL tutarıdır.
GroupRevenueRate (decimal) Üst bayinin bir ödeme için anlık olarak istediği yüzdesel gelir oranıdır.
GroupRevenueAmount (decimal) Üst bayinin bir ödeme için anlık olarak istediği TL gelir tutarıdır.
AmountToBeCommissioned (decimal) Alt bayiye yansıtılmak istenen komisyonun uygulanacağı tutardır.
IsIncludedFixedAmount (integer) Üst bayiye tanımlanmış olan bir sabit bir tutar varsa ve bu alt bayinin ödemesine eklenilmesi isteniyorsa bu alan 1 gönderilir. Eklenmeyecek ise boş bırakılır veya 0 olarak gönderilir.

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"XXX",
   "Username":"XXX",
   "Password":"XXX",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "OtherTrxCode":"20201221172055",
   "Software":"Possimulation",
   "Description":"",
   "CommissionScenario":2,
   "BuyerInformation":{
     "BuyerFullName":"",
     "BuyerGsmNumber":"",
     "BuyerEmail":"",
     "BuyerAddress":"Tasdelen / Çekmeköy"
   },
   "SubDealer":[
     {
      "DealerId":167,
      "Amount":150,
      "DealerCommissionRate":"2.00",
      "DealerCommissionAmount":"",
      "DealerCommissionFixedAmount":"0",
      "GroupRevenueRate":"",
      "GroupRevenueAmount":"",
      "AmountToBeCommissioned":"",
      "IsIncludedFixedAmount":""
     }
   ]
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "DealerPaymentId":64318,
   "OtherTrxCode":"20201221172055",
   "VirtualPosOrderId":"Test-50e76e51-6baf-4640-bbc5-1bd93120699b"
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestBöyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.ChannelPermissionNotAvailableBayinin, ödeme isteği gönderme yetkisi yok.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.IpAddressNotAllowedBayinin erişebileceği IP ler kısıtlanmış.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.MustNeedDealerPaymentIdOrOtherTrxCodeOrVirtualPosOrderIdBayi için DealerPaymentId ya da OtherTrxCode ya da VirtualPosOrderId tanımlanmalı.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.CannotFoundPaymentBöyle bir ödeme bulunamadı.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.InvalidCommissionScenarioGeçersiz Komisyon Senaryosu
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.SubDealerInfoRequiredAlt bayi bilgisi gerekli.
PaymentDealer.Fields.InvalidSoftwareLengthGeçersiz yazılım ismi uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidDescriptionLengthGeçersiz açıklama uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerFullNameLengthGeçersiz FullName uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerGsmNumberLengthGeçersiz numara uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerAddressLengthGeçersiz adres uzunluğu
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidSubDealerIdAlt bayinin ID si geçersiz
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidSubDealerAmountAlt bayinin tutar bilgisi geçersiz
PaymentDealer.CheckSubDealer.MoreThanOneSameSubDealerBirden fazla aynı alt bayi tanımlı
PaymentDealer.CheckSubDealer.SubDealerAmountTotalMustBeEqualPaymentAmountAlt bayi tutarının toplamı ödeme tutarına eşit olmalıdır.
PaymentDealer.CheckSubDealer.InconsistentForScenarioOne1. Senaryo için çelişkili bilgiler mevcut
PaymentDealer.CheckSubDealer.InconsistentForScenarioTwo2. Senaryo için çelişkili bilgiler mevcut
PaymentDealer.CheckSubDealer.InconsistentForScenarioThree3. Senaryo için çelişkili bilgiler mevcut
PaymentDealer.CheckSubDealer.InconsistentForScenarioFour4. Senaryo için çelişkili bilgiler mevcut
PaymentDealer.CheckSubDealer.InconsistentForScenarioFive5. Senaryo için çelişkili bilgiler mevcut
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidDealerCommissionRateGeçersiz Bayi Komisyon Oranı
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidDealerCommissionFixedAmountGeçersiz Bayi Komisyonu Sabit Tutarı
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidDealerCommissionAmountGeçersiz Bayi Komisyon Tutarı
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidGroupRevenuePercentageGeçersiz Grup Gelir Yüzdesi
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidAmountToBeCommissionedAlt bayiye yansıtılmak istenen komisyonun uygulanacağı tutar geçersiz
PaymentDealer.CheckSubDealer.AmountToBeCommissionedTotalMustBeEqualPaymentAmountAlt bayiye yansıtılmak istenen komisyonun uygulanacağı tutar toplam tutara eşit olmalıdır.
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidGroupRevenueAmountGeçersiz Grup Gelir Tutarı
PaymentDealer.CheckSubDealer.InvalidCommissionScenarioGeçersiz Komisyon Senaryosu
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.InvalidSubDealerGeçersiz Alt Bayi
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.DealerGroupNotFoundOrMarketPlacePermissionBayi Grubu bulanamadı ya da Pazar yeri izni yok.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.DealerCommissionRateNotFoundBayi Komisyon Oranı bulunamadı.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.DealerGroupCommissionRateNotFoundBayi Grubu komisyon oranı bulunamadı.
PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.MustBeSelectedIncludedFixedAmountToOneSubDealerBir alt bayi için sabit bir tutar seçilmeli.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":" PaymentDealer.UpdateDealerPaymentMarketPlace.InvalidSubDealer ",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Açıklama