Ürün Silme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerProductId (integer) Ürünün Moka sistemindeki ID' si. ProductCode gönderilirse zorunlu değil. Bu ürün silinecektir.
ProductCode (string) DealerProductId gönderilirse zorunlu değil. Bu ürün silinecektir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerProductId": "Product",
		"ProductCode": "Product01"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": true,
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.DeleteProduct.InvalidRequest
DealerSale.DeleteProduct.ProductCodeOrDealerProductIdMustBeGiven
DealerSale.DeleteProduct.ProductNotFound
DealerSale.DeleteProduct.ProductCodeDoesntMathDealerProductId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.DeleteProduct.ProductCodeOrDealerProductIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}