Müşteri Silme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşteri eklendiğinde, Moka’ daki Unique Id’ si döner. CustomerCode gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri silinecektir.
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique koddur. DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri silinecektir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.RemoveCustomer.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGivenMüşteri kodu veya bayi müşteri id girilmelidir.
DealerCustomer.RemoveCustomer.DealerCustomerNotFoundBayi müşteri bulunamadı.
DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerIdMüşteri koduyla bayi müşteri id eşleşmiyor.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.RemoveCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}