Ödeme Adımı Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir.
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir.
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur.
PaymentDate (string) Çekimin yapılacağı tarih
Amount (decimal) Çekilecek tutar
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit bilgisi
HistoryDate (datetime) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekim denemesinin tarihi döner, diğer türlü boş döner.
CardToken (guid) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa kredi kartının Token' ı döner, diğer türlü boş döner.
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
UserPosPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa, ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
DealerPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekimin ödeme ID' si döner, diğer türlü boş döner.
IsManualPlan (boolean) Manuel girilen bir ödeme adımıysa "true", Moka sistemi tarafından, bayinin zaman programına göre otomatik olarak oluşturulduysa "false" döner.
PlanStatus (integer) 0 : Plan oluştu, çekime henüz sıra gelmedi.
1 : Çekim başarıyla tamamlandı.
2 : Çekim başarısız oldu tekrar denenecek.
3 : Çekim başarısız oldu bir daha denenmeyecek.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetPaymentPlan.PaymentPlanNotFoundÖdeme planı bulunamadı.
DealerSale.GetPaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequiredBayi ödeme planı id gereklidir.
DealerSale.GetPaymentPlan.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}