Onaylanmış Havuz Ödemesinin Onayının İptal İşlemi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
VirtualPosOrderId (string) Ödeme işlemi sonucunda dönen işlem numarası bilgisidir. 3D ödemelerde trxCode ismiyle dönülen numaradır.
Key: trxCode     Value : ORDER-17131QQFG04026575
OtherTrxCode (string) Ödeme işlemi gönderirken bayinin kendine ait verdiği Unique işlem numarasıdır. VirtualPosOrderId verilmişse bu numarayı boş gönderebilirsiniz. Ya da kendi Unique numaranızı kullanmak istiyorsanız bu alanı gönderip işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "ff4a6ee22aeafe87f7930f84b5ce2ad9655bfc6b5e430644a88c5b75a09fdee1"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"VirtualPosOrderId": " ORDER-17131QMlH04026199",
		"OtherTrxCode": ""
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "",
		"ResultMessage": "",
		"VirtualPosOrderId": "ORDER-17131QMlH04026199"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.DealerPaymentNotFoundGirilen bilgilere ait onaylanacak bir ödeme kaydı bulunamadı.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.OtherTrxCodeAndVirtualPosOrderIdNotMatchOtherTrxCode ve VirtualPosOrderId eşleşmiyor.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.OtherTrxCodeOrVirtualPosOrderIdMustGivenVeriler eksik gönderildi. OrderId veya OtherTrxCode girilmeli.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.PaymentNotApprovedYet Bu ödeme henüz onaylanmamış.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.PaymentIsNotPoolPaymentBu ödeme havuz ödemesi değil.
PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.PaymentNotApprovedYetForSubDealerAlt bayi için havuz ödemesi henüz onaylanmamış.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.UndoApprovePoolPayment.PaymentIsNotPoolPayment ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}