Pazar Yeri - Ödeme İsteği Gönderme İşlemi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentUserPosRequest

Parametre Açıklama
OtherTrxCode (string) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda göndermelisiniz. Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
DealerCustomerTypeId (integer) Moka tarafından bayinize özel oluşturulmuş Ödeme İsteği gönderme tanım kaydının ID si. Bu tanımdaki kurallara göre ödeme isteğini göndermelisiniz. Aksi taktirde hata mesajları alacaksınız.
FullName (string) Ödeme link’ inin gönderileceği müşterinizin adı soyadı
GsmNumber (string) Ödeme link’ inin gönderileceği telefon numarası
Email (string) Ödeme link’ inin gönderileceği email adresi
IsPoolPayment (tinyint) Havuz ödemesi mi ?
0 : Hayır - Karttan çekilen tutar, Moka ile bayi arasındaki anlaşmaya göre ertesi gün veya daha sonra bayinin hesabına yatırılır.
1 : Evet - Para kredi kartından çekilecek fakat havuzda bekletilecek. Bayi, müşteri hizmet veya ürünü teslim aldıktan sonra ödemeyi onaylayacak ve bu işlemle ilgili ödeme onaydan sonra bayinin ekstresine yansıyacak. Bayi, havuz ödemesini onaylayıncaya kadar, bu ödeme ekstreye dahil edilmez. Havuz sisteminde bir ödeme göndermek için bu alanı 1 yapınız.
IsPreAuth (tinyint) Ön provizyon işlemi mi ?
0 : Hayır - Doğrudan Çekim İşlemi
1 : Evet - Ön Provizyon Alma İşlemi (Bir süre sonra DoCapture servisi ile ödemeye dönüştürülmeli)
IsTokenized (tinyint) Ödeme için girilen kart Moka sisteminde saklanacak mı ? (Kart saklayabilmek için bayinin kart saklama hizmeti alıyor olması gerekir)
0 : Kart saklanmayacak
1 : Kart mutlaka saklanacak
2 : Kartının saklanıp saklanmayacağına ödeme yapan müşteri karar verecek
DealerCustomerId (integer) Daha önceden bu müşteri Moka sistemine kaydedilmişse, Moka sistemindeki bu müşterinin Unique ID si.
CustomerCode (string) Bu müşterinin, sizin sisteminizdeki Unique ID si. Bu kod Mokaya daha önceden kaydedilmişse, bu kod ile de ödeme isteği gönderebilirsiniz ve kart saklanacaksa, bu müşteri altında saklanır. Bu müşteri ilk kez kaydedilecekse, bu kod ile kaydedilir
FirstName (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir. (opsiyonel)
Gender (tinyint) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. (opsiyonel) 1: erkek 2: kadın
BirthDate (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir. (opsiyonel)
CustomerGsmNumber (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir. (opsiyonel)
CustomerEmail (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir. (opsiyonel)
Address (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir. (opsiyonel)
Amount (decimal) Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
Currency (string) Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
InstallmentNumber (integer) Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
SetInstallmentBy (tinyint) Taksitli ödemelerde, taksit sayısını kimin seçeceğini belirler.
0 : Taksit sayısını müşteri seçecek
1 : Taksit sayısını ödemeyi gönderen bayi seçip yolladı
IsThreeD (tinyint) Ödeme işlemi 3D kullanılarak mı yapılacak?
0 : 3D zorunlu değil (müşteri isterse non-3D ödeme yapar, isterse de 3D seçeneğini işaretleyebilir)
1 : 3D kullanılarak ödeme yapılması zorunlu
CommissionByDealer (tinyint) Komisyon bayi tarafından mı ödenecek, yoksa müşteriye mi yüklenecek ?
0 : Hem peşin hem de taksitli ödemelerin hepsinde komisyonu Müşteri ödeyecek. Bayi komisyona karışmaz.
1 : Sadece peşin ödemede komisyonu bayi öder, taksitlerde komisyonu müşteri öder.
2 : Hem peşin hem de 2 taksitte, komisyonu bayi öder, daha yüksek taksitlerde komisyon müşteriden alınır.
3 : Hem peşin hem de 2 taksitte, komisyonu bayi öder, daha yüksek taksitlerde komisyon müşteriden alınır.
.
.
12 : Hem peşin hem de bütün taksitlerde, komisyonu bayi öder.
IsCommissionDiffByDealer (tinyint) Üstte yer alan, kaç takside kadar komisyonu bayinin ödeyeceği bilgisine göre, daha fazla taksitlerde, komisyonun tamamı ya da sadece aradaki fark müşteriye yansıtılabilir.
0 : Hayır (Seçilen Taksit Komisyonunun Tamamını Müşteriye Yansıt)
1 : Evet (Seçilen Taksit Komisyonu – (eksi) Bayinin Karşılamayı Kabul Ettiği Taksit Komisyonu kadar komisyonu (Fark Komisyonu) Müşteriye Yansıt)
IsThreeD (tinyint) Ödeme işlemi 3D kullanılarak mı yapılacak ?
0 : 3D zorunlu değil (müşteri isterse non-3D ödeme yapar, isterse de 3D seçenegini işaretleyebilir)
1 : 3D kullanılarak ödeme yapılmasi zorunlu
Description (string)(opsiyonel) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
ReturnHash (tinyint) Değeri 1 olarak verilmek zorundadır. 3D Ödeme akışı tamamlandığında, RedirectURL' nize, işlemin başarılı olup olmadığı bu servisin cevabında dönen CodeForHash kodunun sonuna, T veya F harfi eklenerek hash' lenmesi ile bildirilecektir.
RedirectUrl (string) Ödemenin yapılacağı Link, müşteriye gönderilmeyecekse, servisle size geri dönecek ve siz bu linki kendiniz açacaksanız, o zaman RedirectUrl alanını vermeniz gerekir. Link, SMS veya email ile müşterinin kendisine yollanacaksa, ödeme sonucu Moka' nın kendi sayfasına yönlendirileceğinden bu alanı vermenize gerek yoktur.
3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası. Bu URL’ yi verirken, sonuna parametre olarak kendi işlem ID’ nizi yazarsanız, hangi işleminizin sonucunu aldığınızı belirlemiş olursunuz. OtherTrxCode alanını gönderiyorsanız, URL' yi verirken Get parametresi kullanmasanız da olur. OtherTrxCode alanı bu URL' ye POST atılıyor zaten.
Örnek : https://www.mysite.com/PayResult?MyTrxId=1A2B3C4DF5R
Önemli Not : URL sonuna yazdığınız kendinize ait işlem kodunun, güvenliğiniz için, tahmin edilemez bir kod olmasını tercih ediniz.
CommissionScenario (integer)(zorunlu) Üst bayi tarafından karar verilen ve bu satışa ortak olmuş alt bayilerden kesilecek komisyonların nasıl hesaplanacağını bildiren komisyon seçeneğidir.

Alt bayiden kesilecek Moka komisyonu hesaplandıktan sonra, üst bayi komisyon tutarı ile alt bayi komisyon tutarı arasındaki fark, üst bayinin kendi geliridir. Bu satışa ortak olmuş her alt bayi için ayrı ayrı bu hesaplar yapılır ve satıştan doğacak, üst bayiden kesilecek toplam komisyon (Moka Geliri), alt bayilerden kesilecek toplam komisyon ve üst bayinin toplam geliri bulunmuş olur.

Alt bayiye Moka tarafından yatırılacak tutar, alt bayi komisyonu düşürüldükten sonraki tutardır.
Alt bayi komisyonunu bildirmek için 6 farklı senaryo mevcuttur :

1 : MOKA ALT BAYİ KOMİSYON ORANLARI (%)
Üst bayi, alt bayinin Moka sisteminde tanımlı olan komisyon oranı ile işlem yapmak istediğinde bu senaryoyu kullanır. Bu yüzden, tutarın, satış içerisindeki alt bayilere dağıtılması yeterlidir. Her alt bayiden ne kadar komisyon kesileceği Moka sistemindeki o alt bayi için tanımlı komisyon oranına bakılarak hesaplanır. SubDealer bloğunda bulunan Amount ve DealerId parametreleri zorunlu alanlardır.

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = (Amount * MokaAltBayiKomisyonOranı / 100)

2 : ANLIK ALT BAYİ KOMİSYON ORANLARI (%)
Üst bayi, alt bayiye bu ödeme için anlık olarak yeni komisyon oranı (%) vermek istediğinde bu senaryoyu kullanır. Bu durumda, Moka sistemindeki alt bayinin komisyon oranı yerine, bu istekte gönderilen alt bayi komisyon oranları (%) ve sabit komisyon tutarı kullanılarak hesaplama yapılır. SubDealer bloğunda bulunan Amount, DealerId ve DealerCommissionRate parametreleri zorunlu alanlardır. Sabit komisyon tutarı için de, istenildiğinde DealerCommissionFixedAmount parametresine TL tutar gönderilebilir. (gönderilmezse sıfır olarak alınır)

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = (Amount * DealerCommissionRate / 100) + DealerCommissionFixedAmount

3 : ANLIK ALT BAYİ KOMİSYON TUTARLARI (TL)
Üst bayi, alt bayiye bu ödeme için anlık olarak yeni komisyon tutarı (TL) vermek istediğinde bu senaryoyu kullanır. Bu durumda, Moka sistemindeki alt bayinin komisyon oranı üzerinden hesaplama yapmak yerine, bu istekte gönderilen alt bayi komisyon tutarı (TL) kullanılır. Alt bayiden kesilen komisyondan, Üst bayiden Moka’ nın keseceği komisyon tutarı çıkarıldığında ise üst bayinin geliri ortaya çıkar. SubDealer bloğunda bulunan DealerId, Amount ve DealerCommissionAmount parametreleri zorunlu alanlardır.

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = DealerCommissionAmount

4 : ANLIK ÜST BAYİ GELİR ORANLARI (%)
Üst bayi, Moka’ nın kendinden keseceği komisyon oranını takip etmek istemiyor veya bu orana göre hesaplama yapmak istemiyorsa, doğrudan kendinden kesilecek komisyon oranının üzerine ne kadar oran (%) eklenip alt bayiden kesileceğini belirtmek için bu senaryoyu kullanır. Bu senaryoda verilen oran üst bayi gelir oranıdır.
SubDealer bloğunda bulunan DealerId, Amount, GroupRevenueRate ve AmountToBeCommissioned parametreleri zorunlu alanlardır.
Alt bayiler için verilen AmountToBeCommissioned alanlarının toplamı bütün satışın toplamına eşit olmak zorundadır. AmountToBeCommissioned alanı üzerinde rakamsal olarak oynama yapılarak üst bayiden kesilecek komisyon farklı alt bayilere yüklenebilir. Örneğin bir alt bayiden hiçbir kesinti yapılması istenmiyorsa, bu alt bayi için GroupRevenueRate = 0 ve AmountToBeCommissioned = 0 verilebilir.

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = (Amount * GroupRevenueRate / 100) + ( AmountToBeCommissioned * MokaÜstBayiKomisyonOranı / 100) + IsIncludedFixedAmount

5 : ANLIK ÜST BAYİ GELİR TUTARLARI (TL)
Üst bayi, Moka’ nın kendinden keseceği komisyon oranını takip etmek istemiyor veya bu orana göre hesaplama yapmak istemiyorsa, doğrudan kendinden kesilecek komisyon oranının üzerine ne kadar tutar (TL) eklenip alt bayiden kesileceğini belirtmek için bu senaryoyu kullanır. SubDealer bloğunda bulunan DealerId, Amount, GroupRevenueAmount ve AmountToBeCommissioned parametreleri zorunlu alanlardır.

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = (GroupRevenueAmount) + ( AmountToBeCommissioned * MokaÜstBayiKomisyonOranı / 100) + IsIncludedFixedAmount

6 : ANLIK ALT BAYİYE YATIRILACAK TUTARLAR (TL)
Üst bayi, alt bayiye bu ödeme için anlık olarak ne kadar (TL) yatırılacağını söylemek istediğinde bu senaryoyu kullanır. Bu durumda, ne Moka sistemindeki alt bayinin komisyon oranı üzerinden hesaplama yapılır, ne de alt bayi komisyon tutarları veya oranları verilir. Alt bayilere ne kadar yatırılması isteniyorsa, o tutarlar verilir ve komisyon oranları ile tutarlarını Moka hesaplar. Ana Amount' dan, alt bayilere yatırılacak tutar çıkarıldığında, Alt bayi toplam komisyon tutarı bulunmuş olur. Üst bayiden Moka’ nın keseceği komisyon tutarı çıkarıldığında ise üst bayinin geliri ortaya çıkar. SubDealer bloğunda bulunan DealerId ve Amount parametresi zorunlu alandır. Bu blok içindeki Amount' ların toplamı, ana Amount' a eşit değildir !!! Aradaki fark alt bayi komisyonlarının toplamıdır.

Formül şu şekildedir :
Alt bayi komisyon tutarı = Ana Amount - SubDealer.Amount
SubDealer (Array-List)(zorunlu)

DealerId (integer) Ödemeyi alacak olan alt bayinin, bayi numarasıdır. Liste içerisinde aynı bayi sadece 1 kez yer alabilir.
Amount (decimal) Ana tutar içerisinde bu alt bayinin işlem tutarıdır. SubDealer listesinin içindeki bu tutarların toplamı ana ödeme tutarına eşit olmak zorundadır.
DealerCommissionRate (decimal) Alt bayiden kesilecek olan yüzdesel komisyon oranıdır. (Örn: 3.85) yüzde 3.85 anlamına gelmektedir.
DealerCommissionAmount (decimal) Alt bayiden kesilecek olan TL komisyon tutarıdır. (Örn: 12.75)
GroupRevenueRate (decimal) Üst bayinin bir ödeme için anlık olarak istediği yüzdesel gelir oranıdır. (Örn: 2.25)
GroupRevenueAmount (decimal) Üst bayinin bir ödeme için anlık olarak istediği TL gelir tutarıdır. (Örn: 10.75)
AmountToBeCommissioned (decimal) Alt bayiye yansıtılmak istenen komisyonun uygulanacağı tutardır. Bu alanın toplamları PaymentDealerRequest bloğunda olan Amount alanına eşit olması gerekir çünkü Moka’ nın üst bayiden keseceği komisyon tutarı, ana ödeme tutarı çarpı üst bayi komisyon oranı kadardır. Üst bayiden kesilecek komisyonun alt bayilere farklı şekilde yansıtılabilmesi için bu alan kullanılmaktadır.
DealerCommissionFixedAmount (decimal) Alt bayiden kesilecek olan sabit komisyon TL tutarıdır. (Örn: 0.75) Yüzdesel komisyon oranına göre hesaplanan komisyona, bu sabit komisyon tutarı da eklenerek bu alt bayi için toplam komisyon bulunmuş olur. Bu alan sıfır verilebilir.)
IsIncludedFixed Amount(integer)(opsiyonel) Üst bayiye tanımlanmış olan bir sabit tutar varsa ve bu alt bayinin ödemesine eklenilmesi isteniyorsa bu alan 1 gönderilir. Eklenmeyecek ise boş bırakılır veya 0 olarak gönderilir.
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.
BasketProduct (Array)(opsiyonel)

ProductId (integer) Ürün ID sidir..
ProductCode (string) Ürünün bayi tarafındaki özel kodudur.
UnitPrice (integer) Birim fiyatıdır.
Quantity (integer) Ürünün miktarı.

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"04c431a3248db2512c0a20d34828f460de9a65ab5573906a2975010cb6393e37"
  },
  "PaymentUserPosRequest":{
   "OtherTrxCode":"fyyz",
   "DealerCustomerTypeId":"248",
   "FullName":"",
   "GsmNumber":"5530270178",
   "Email":"feyyaz.kayar@moka.com",
   "IsPreAuth":"0",
   "IsPoolPayment":"0",
   "IsTokenized":"0",
   "DealerCustomerId":"",
   "CustomerCode":"",
   "FirstName":"",
   "LastName":"",
   "Gender":"0",
   "BirthDate":"19901218",
   "CustomerGsmNumber":"5530270178",
   "CustomerEmail":"feyyaz.kayar@moka.com",
   "Address":"",
   "Amount":"50",
   "Currency":"TL",
   "InstallmentNumber":"0",
   "SetInstallmentBy":"0",
   "IsThreeD":"0",
   "Description":"",
   "ReturnHash":1,
   "RedirectUrl":"https://service.TestMoka.com/PaymentDealerThreeD?MyTrxCode=78687676",
   "CommissionScenario":1,
   "SubDealer":[
     {
      "DealerId":1820,
      "Amount":"10",
      "DealerCommissionRate":"",
      "DealerCommissionAmount":"",
      "GroupRevenueRate":"",
      "GroupRevenueAmount":"",
      "AmountToBeCommissioned":"",
      "DealerCommissionFixedAmount":"",
      "IsIncludedFixedAmount":""
     },
     {
      "DealerId":1821,
      "Amount":"40",
      "DealerCommissionRate":"",
      "DealerCommissionAmount":"",
      "GroupRevenueRate":"",
      "GroupRevenueAmount":"",
      "AmountToBeCommissioned":"",
      "DealerCommissionFixedAmount":"",
      "IsIncludedFixedAmount":""
     }
   ],
   "BasketProduct":[
     {
      "DealerId":1820,
      "ProductId":82,
      "ProductCode":"",
      "UnitPrice":"10",
      "Quantity":"1"
     },
     {
      "DealerId":1821,
      "ProductId":83,
      "ProductCode":"",
      "UnitPrice":"40",
      "Quantity":"1"
     }
   ],
   "BuyerInformation":{
     "BuyerFullName":"",
     "BuyerGsmNumber":"",
     "BuyerEmail":"",
     "BuyerAddress":"Tasdelen"
   }
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "UserPosPaymentId":3393,
   "DealerCustomerId":0,
   "Url":"https://pos.testmoka.com/CustomerPos/PaymentRequest?uppc=57681",
	 "CodeForHash":"9FDFBDFC-42C5-417E-AA93-E4D9D5312AAC"
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentUserPos.DealerAuthentication.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentUserPos.DealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.ChannelPermissionNotAvailableBayinin, ödeme isteği gönderme yetkisi yok.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.IpAddressNotAllowedBayinin erişebileceği IP ler kısıtlanmış.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.EmailOrGsmNumberRequiredÖdeme linki gönderilecek email veya telefon verilmemiş.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.GsmRequiredÖdeme linki gönderilecek telefon verilmemiş.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.EmailRequiredÖdeme linki gönderilecek email verilmemiş.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidGsmNumberÖdeme linki gönderilecek telefon numarası yanlış
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidEmailFormatÖdeme linki gönderilecek email formatı yanlış
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidCustomerGsmNumberKart saklama hizmeti için, bayi müşteri bilgisi olan telefon bilgisi yanlış
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidCustomerEmailFormatKart saklama hizmeti için, bayi müşteri bilgisi olan email bilgisi yanlış
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidCurrencyCodePara birimi yanlış (TL, USD, EUR veya GBP olmalı)
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InstallmentNotAvailableForForeignCurrencyTransactionYabancı para için taksit yapılamaz.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerTypeNotFoundBöyle bir ödeme isteği gönderme tanımı bulunamadı.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerTypeMismatchForDealerBu ödeme isteği gönderme tanımı, bu bayiye ait değil.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.ForeignCurrencyUnavailableBayinin, yabancı para izni yok.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidPaymentPermissionÖn otorizasyon veya doğrudan ödeme göndermeye ilişkin hata mesajı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidPoolPermissionHavuzlu ödeme göndermeye ilişkin hata mesajı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidTokenizationPermissionValueKart saklamaya ilişkin hata mesajı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidTokenizationPermissionBayinin kart saklama izni yok
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidCommissionByDealerValueKaç takside kadar komisyon bayiden, değeri, yanlış verilmiş
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidCommissionDiffByDealerValueDaha fazla taksitlerde komisyon farkı kimden, değeri, yanlış verilmiş
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.SetInstallmentByAndInstallmentNumberInconsistentTaksit seçimini kim yapacak, bayi mi, müşteri mi ? Tanım ile verilen değer uyumlu olmalı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidInstallmentNumberTaksit sayısı yanlış girilmiş.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.SetInstallmentByInconsistentTaksit seçimini kim yapacak, bayi mi, müşteri mi ? Tanım ile verilen değer uyumlu olmalı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.ThreeDRequired3D zorunlu olmalı
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidBirthDateFormatBayi müşterisinin bilgilerinden, doğum tarihi yanlış girilmiş.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerNotCreatedYeni bir bayi müşterisi oluşturulmaya çalışıldı ancak hata alındı.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerNotFoundMevcut bir bayi müşterisi gönderildi (CustomerCode ile), ancak bu müşteri bulunamadı.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerInfoIsMissingBayi müşterisi oluşturmak için en azından CustomerCode ve FirstName verilmeli.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DealerCustomerIdAndCustomerCodeDontMatchForDealerHem Moka sistemindeki DealerCustomerId verilmiş hem de bayinin kendi Müşteri kodu verilmiş. Ama Moka sisteminde bu müşteri verileri uyumsuz
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidBuyerGsmNumberHizmet alan kişiye ait alanlarda sorun var.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.InvalidBuyerEmailFormatHizmet alan kişiye ait alanlarda sorun var.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.DailyDealerLimitExceededBayinin günlük ödeme limiti aşıldı.
PaymentUserPos.CreateUserPosPayment.MonthlyDealerLimitExceededBayinin aylık ödeme limiti aşıldı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentUserPos.CreateUserPosPaymentMarketPlace.GsmRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Açıklama