Ürün Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
ProductName (string) Ürünün adı (Max 100 chars)
ProductCode (string) Ürünün bayi tarafındaki özel kodudur. Boş gönderilirse guid oluşturulur

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	" DealerSaleRequest": {
		"ProductCode": "Product01",
		"ProductName": "Product"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerProductId (integer) Moka tarafındaki ürünün Unique ID sidir.
ProductName (string) Ürünün adı
ProductCode (string) Bayi, özel bir kod göndermemişse bu alanda guid döner.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerProductId": 1009,
		"ProductName": "Product",
		"ProductCode": "Product01"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.AddProduct.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.AddProduct.ProductNameIsRequiredÜrün adı gereklidir.
DealerSale.AddProduct.ProductCodeAlreadyUsingÜrün kodu zaten kullanılıyor.
DealerSale.AddProduct.ProductNameAlreadyExistsÜrün adı zaten mevcut.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.AddProduct.ProductNameIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}