Müşteri Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ sidir. CustomerCode gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri güncellenecektir.
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod. DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri güncellenecektir.
Password (string) (opsiyonel) Müşteri saklı kartından çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir.
FirstName (opsiyonel) (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir.
Gender (integer) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. 1: erkek 2: kadın
BirthDate (date) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir.
GsmNumber (string) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir.
Email (string) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir.
Address (string) (opsiyonel) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Y",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.y@moka.com"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ sidir.
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod.
Password (string) Müşteri saklı kartından çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName(string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir.
Gender (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. 1: erkek 2: kadın
BirthDate (date) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir.
GsmNumber (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir.
Email (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir.
Address (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir.
CardListCount (integer) Müşterinin saklanmış kartlarının sayısı."0"
CardList (Array) Bu servisle müşterinin kartları dönmez.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1033,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 0,
		"CardList": []
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeAlreadyUsingGönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidEmailFormatGeçersiz E-Posta adresi
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven Müşteri kodu veya bayi müşteri id girilmelidir.
DealerCustomer.UpdateCustomer.DealerCustomerNotFoundBayi müşteri id bulunamadı.
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerIdMüşteri koduyla bayi müşteri id eşleşmiyor.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}