Müşteri Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ sidir. CustomerCode gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri güncellenecektir.
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod. DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil. Bu müşteri güncellenecektir.
Password (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
FirstName (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
LastName (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Gender (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
BirthDate (date) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
GsmNumber (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Email (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Address (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Y",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.y@moka.com"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ sidir.
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod.
Password, FirstName, LastName, Gender,
BirthDate, GsmNumber, Email, Address
Müşterinin diğer bilgileri
CardListCount 0
CardList [] Bu servisle müşterinin kartları dönmez

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1033,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 0,
		"CardList": []
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidRequestHatalı hash bilgisi
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeAlreadyUsingGönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidEmailFormatGeçersiz E-Posta adresi
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven
DealerCustomer.UpdateCustomer.DealerCustomerNotFound
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}