Pazar Yeri - Ödeme Transaction Listesi

Transaction Gerçekleşme Tarihine Göre Liste

Servis Adresi

Ne İçin Kullanılır?

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
TrxStartDate Transaction’ ın başladığı tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
TrxEndDate Transaction’ ın bittiği tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
TrxType (integer) Transaction’ ın ne tip bir işlem olduğunu gösterir. Ana ödeme kaydının durumu transaction’ ın tipine ve başarılı olup olmamasına göre değişir.
0 : Ödeme Talebi
1 : Ön Provizyon
2 : Ödeme
3 : İptal
4 : Tam İade
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm TrxType’ lar listelenir.
TrxStatus (integer) Yapılan işlemin sonucunu gösterir.
0 : Bekleyen işlem
1 : Başarılı işlem
2 : Başarısız işlem
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm TrxStatus’ ler listelenir.
SubDealerId (integer) (opsiyonel) Alt bayinin numarasıdır. Eğer bu alan gönderilmezse üst bayiye ait tüm işlemler listelenir.

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "TrxStartDate":"2020-07-12 09:00",
   "TrxEndDate":"2020-08-12 09:00",
   "TrxType":"2",
   "TrxStatus":"1",
   "SubDealerId":""
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

PaymentTrxList Array’ i içinde dönen Ödeme ana kaydı durumları şu şekildedir;

PaymentStatus PaymentTrxStatus Açıklama
0 - Beklemede 0 - Beklemede Ödeme onayı bekliyor
1 - Ön Provizyon 1 - Başarılı Ön Provizyon başarılı
1 - Ön Provizyon 2 - Başarısız Ön Provizyon başarısız
2 - Ödeme 1 - Başarılı Ödeme başarılı
2 - Ödeme 2 - Başarısız Ödeme başarısız
3 - İptal 1 - Başarılı İptal başarılı
4 - Tam İade 1 - Başarılı İade başarılı

Yine aynı PaymentTrxList Array’ i içinde dönen Ödeme transaction durumları şöyledir;

TrxType TrxStatus Açıklama
1 1 Ön Provizyon başarılı
1 2 Ön Provizyon başarısız
2 1 Ödeme başarılı
2 2 Ödeme başarısız
3 1 İptal başarılı
3 2 İptal başarısız
4 1 İade başarılı
4 2 İade başarısız

Bu servisle dönen Ana Ödeme kayıt bilgilerinin anlamları üstteki Ödeme Listesi (GetPaymentList) servisimizde açıklanmıştır.

Bu servisle dönen Transaction kayıt bilgileri DealerPaymentTrxId ve sonraki bilgilerdir.
Bu bilgilerin anlamları alttaki Ödeme Detay Listesi (GetDealerPaymentTrxDetailList) servisimizde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Bu serviste en fazla 1000 adet kayıt gösterilmektedir.

Başarılı Sonuç Örneği


           "DealerPaymentDealerId":33578,
           "DealerId":1,
           "Amount":1.00,
           "RefAmount":0.00,
           "DealerCommissionAmount":0.02,
           "DealerGroupCommissionAmount":0.02
         }
        ]
      },
      "PaymentTrxDetailList":[
        {
         "DealerPaymentTrxId":41748,
         "TrxCode":"1500274c-8034-4357-b144-fb0a7ba0be52",
         "TrxDate":"2020-07-27T13:06:39.997",
         "Amount":1.00,
         "TrxType":2,
         "TrxStatus":1,
         "PaymentReason":1,
         "VoidRefundReason":0,
         "VirtualPosOrderId":"ORDER-20209NHXA05020598",
         "ResultMessage":"",
         "SubPaymentTrxList":[
           {
            "DealerPaymentTrxDealerId":41284,
            "DealerPaymentDealerId":33578,
            "DealerId":1,
            "Amount":1.00,
            "DealerCommissionAmount":0.02,
            "DealerGroupCommissionAmount":0.02,
            "DealerStatementId":0
           }
         ]
        }
      ]
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı.
PaymentDealer.GetPaymentTrxListMarketPlace.InvalidDateTimeFormatTarih formatı "yyyy-MM-dd HH:mm" şeklinde olmalıdır.
PaymentDealer.GetPaymentTrxListMarketPlace.DealerNotAuthorizedBayinin izni yok.
PaymentDealer.GetPaymentTrxListMarketPlace.InvalidTrxTypeGeçersiz TrxType değeri girildi.
PaymentDealer.GetPaymentTrxListMarketPlace.InvalidTrxStatusGeçersiz TrxStatus değeri girildi.
EXBeklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}