Ödeme Adımı Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir. Bu ödeme adımı güncellenecektir. Ödeme tarihi henüz gelmemiş olmalıdır.
PaymentDate (string) Hangi tarihte çekim yapılacak ("YYYYMMDD" formatında)
Amount (decimal) Çekilecek tutar. ( örn: 25.45 )
Currency (string) Zorunlu alan değildir. Hiç gönderilmezse veya boş string gönderilirse varsayılan para birimi TL’dir. (diğer değerler : "USD", "EUR")
InstallmentNumber (integer) Taksit mikarı (1: Tek çekim, 2: 2 Taksit ...)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": "1",
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur
PaymentDate (string) Çekimin yapılacağı tarih
Amount (decimal) Çekilecek tutar
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit bilgisi
HistoryDate (datetime) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner
CardToken (guid) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek - Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner
DealerPaymentId (integer) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner
IsManualPlan (boolean) Manuel girilen bir ödeme adımı olduğu için "true" döner
PlanStatus (integer) 0 : Plan olustu, çekime henüz sıra gelmedi

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidRequest
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequired
DealerSale.UpdatePaymentPlan.AmountMustBeGreaterThanZero
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentPlanNotFound
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerSaleNotFound
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerSaleIsNotManualPlan
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDatePassed
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidDateFormatPaymentDate
DealerSale.UpdatePaymentPlan.SaleEndDatePassed
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateCannotUpdatedToPassedDate
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateMustBeAfterSaleBeginDate
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateMustBeBeforeSaleEndDate
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidCurrencyCode
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentPlanNotFound",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}