Ödeme Adımı Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir. Bu ödeme adımı güncellenecektir. Ödeme tarihi henüz gelmemiş olmalıdır.
PaymentDate (string) Hangi tarihte çekim yapılacak ("YYYYMMDD" formatında)
Amount (decimal) Çekilecek tutar. ( örn: 25.45 )
Currency (string) Zorunlu alan değildir. Hiç gönderilmezse veya boş string gönderilirse varsayılan para birimi TL’dir. (diğer değerler : "USD", "EUR")
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (1: Tek çekim, 2: 2 Taksit ...)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": "1",
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir.
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir.
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur.
PaymentDate (string) Çekimin yapılacağı tarih
Amount (decimal) Çekilecek tutar
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit bilgisi
HistoryDate (datetime) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner.
CardToken (guid) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner.
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek - Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner
DealerPaymentId (integer) Ödeme tarihi henüz gelmediği için boş döner.
IsManualPlan (boolean) Manuel girilen bir ödeme adımı olduğu için "true" döner.
PlanStatus (integer) 0 : Plan oluştu, çekime henüz sıra gelmedi.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerPaymentPlanIdIsRequiredBayi ödeme plan id bilgisi gerekli.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.AmountMustBeGreaterThanZeroMiktar sıfırdan büyük olmalıdır.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentPlanNotFoundÖdeme planı bulunamadı.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerSaleNotFoundBayi satışı bulunamadı.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.DealerSaleIsNotManualPlanBayi satışı manual plan değil.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDatePassedÇekim yapılacak tarih geçti.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidDateFormatPaymentDateÇekim yapılacak tarih bilgisi formatı geçersiz.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.SaleEndDatePassedSatış için çekim yapılacak son tarih geçti.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateCannotUpdatedToPassedDateÖdeme tarihi geçmiş tarihle güncellenemez.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateMustBeAfterSaleBeginDateÖdeme tarihi satışın başlama tarihinden sonra olmalıdır.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentDateMustBeBeforeSaleEndDateÖdeme tarihi satış bitiş tarihinden önce olmalıdır.
DealerSale.UpdatePaymentPlan.InvalidCurrencyCodePara birimi kodu geçersiz.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.UpdatePaymentPlan.PaymentPlanNotFound",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}