Müşterinin Kartlarını Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) CustomerCode gönderilirse zorunlu değil
CustomerCode (string) DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "ELİF123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomer Bloğu
DealerCustomerId (integer) Kartı eklenen müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ si döner
CustomerCode (string) Daha önce, müşteri eklenirken bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
Password, FirstName, LastName, Gender,
BirthDate, GsmNumber, Email, Address
Müşterinin diğer bilgileri
CardListCount Müşterinin saklanmış kartlarının sayısı
CardList[] Array Müşterinin saklanmış kartlarının listesi
      CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
      CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)
      BankName (string) Kartın bankasının ismi (Issuer Bank)
      CardNumberFirstSix (string) Kart numarasının ilk 6 hanesi (BIN numarası)
      CardNumberLastFour (string) Kart numarasının son 4 hanesi
      CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
      ExpMonth (string) Son kullanım tarihi - AY (MM formatında, örn: "03")
      ExpYear (string) Son kullanım tarihi - YIL (YYYY formatında, örn: "2018")

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "9de41bb0-e82f-4670-b36bd71ff27a3111",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI",
				"CardNumberFirstSix": "111122",
				"CardNumberLastFour": "5555",
				"CardHolderFullName": "elif y",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.GetCardList.InvalidRequest
DealerCustomer.GetCardList.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven
DealerCustomer.GetCardList.DealerCustomerNotFound
DealerCustomer.GetCardList.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.GetCardList.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}