Karttan Çekilecek Tutar Hesaplama

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
BinNumber (string) Kredi Kart Numarasının ilk 6 hanesi
Currency (decimal) Para Birimi( bu parametre gönderilmezse default ‘TL’ alır.)
OrderAmount (decimal) Sepet Tutarı
InstallmentNumber (decimal) Taksit Sayısı
GroupRevenueRate (decimal) Grup Gelir Oranı
GroupRevenueAmount (decimal) Grup Gelir Tutarı
IsThreeD (bool) 0: 3D’siz Ödeme, 1: 3D Ödeme

Returns

ResultCodeAçıklama
PaymentAmount (decimal)Karttan Tahsil Edilecek Tutar
DealerDepositAmount (decimal)Sepet Tutarı
DealerCommissionRate (decimal)Altbayiye Verilen Komisyon Oranı
DealerCommissionAmount (decimal)Altbayi Komisyon Tutarı
DealerCommissionFixedAmount (decimal)Altbayi Komisyon Sabit Tutarı
DealerGroupCommissionRate (decimal)Üstbayiye Verilen Komisyon Oranı
DealerGroupCommissionAmount (decimal)Üstbayi Komisyon Tutarı
DealerGroupCommissionFixedAmount (decimal)Üstbayi Komisyon Sabit Tutarı
GroupRevenueRate (decimal)Grup Gelir Oranı
GroupRevenueAmount (decimal)Grup Gelir Tutarı
BankCard (Array)
BankName (string)Bin numarasının sahibi banka (Issuer Bank) – Altta listesi mevcut
BankCode (string)Bankanın ulusal kodu – Alttaki listede mevcut(*)
BinNumber (string)Servise verilen Bin numarası
CardName (string)Kartın özel ismi varsa bu alanda yazar
CardType (string)MASTER, VISA, MAESTRO, AMEX, TROY olarak döner
CreditType (string)CreditCard veya DebitCard olarak döner
CardLogo (string)Kartın program logosu döner (Bonus logosu, Axess logosu vs.)
CardTemplate (string))Kartın görseli döner
ProductCatagory (string))Kartın Ticari veya Bireysel bilgisi döner
GroupName (string)Kartın program ismi döner (BONUS, AXESS, WORLD, CARDFINANS vs.)

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"XXXX",
   "Username":"XXXX",
   "Password":"XXXX",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "BinNumber":"526911",
   "Currency":"TL",
   "OrderAmount":100,
   "InstallmentNumber":1,
   "GroupRevenueRate":5,
   "GroupRevenueAmount":"",
   "IsThreeD":1
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "PaymentAmount":101.56,
   "DealerDepositAmount":95.0,
   "DealerCommissionRate":6.46,
   "DealerCommissionAmount":6.56,
   "DealerCommissionFixedAmount":0.0,
   "DealerGroupCommissionRate":1.54,
   "DealerGroupCommissionAmount":1.56,
   "DealerGroupCommissionFixedAmount":0.00,
   "GroupRevenueRate":5.0,
   "GroupRevenueAmount":5.0,
   "BankCard":{
     "BankName":"FİNANSBANK",
     "BankCode":"111",
     "BinNumber":"526911",
     "CardName":"",
     "CardType":"MASTER",
     "CreditType":"CreditCard",
     "CardLogo":"",
     "CardTemplate":"",
     "ProductCategory":"Bireysel",
     "GroupName":""
   }
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.RequiredOrderAmountSepet tutarı gerekli
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.InvalidCurrencyCodePara birimi gerekli
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.InvalidInstallmentNumberTaksit numarası geçersiz
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.VirtualPosCommissionRateNotFoundSanal pos komisyon oranı bulunamadı.
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.InstallmentNotAvailableForForeignCurrencyTransactionYabancı para birimi için taksit işlemi geçerli değil.
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.DealerDoNotBinNumberInquiryAllowedBayinin Bin numarası sorgulama izni yok.
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.BinNumberMustGivenBin numarası verilmeli.
PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.BothGroupRevenueRateAndGroupRevenueAmountMustBeZeroHem grup gelir oranı hem de grup gelir tutarı 0 olmalıdır.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"PaymentDealer.DoCalcPaymentAmount.BothGroupRevenueRateAndGroupRevenueAmountMustBeZero",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Açıklama

ISSUER BANKA LİSTESİ


image