Bayi Ekstresi Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerStatementRequest

Parametre Açıklama
StatementStartDate (datetime) Ekstrenin başlangıç tarihi (yyyy-MM-dd ) (opsiyonel)
StatementEndDate (datetime) Ekstrenin bitiş tarihi (yyyy-MM-dd ) (opsiyonel)
AccountingId (integer) İlgili işleme ait muhasebe id. (opsiyonel)
StatementId (integer) Ekstre id. (opsiyonel)

Returns

Parametre Açıklama
StatementList (Array)

DealerStatementId (integer)Bayi ekstre id.
CurrencyId (integer)Para birimi id.
StatementStartDate (datetime)Ekstre başlangıç tarihi.
StatementEndDate (datetime)Ekstre bitiş tarihi.
WillBePaidOn (datetime)Ödemenin bayiye ne zaman yatırılacağı bilgisi.
StatementStatus (integer)Ekstrenin durumu.
SalesCount (integer)Satışların sayısı.
SalesTotal (decimal)Satışların toplamı.
SalesCommissionTotal (decimal)Satışların komisyon toplamı.
RefundCount (integer)İade sayısı.
RefundTotal (decimal)İadelerin toplamı.
RefundCommissionTotal (decimal)İade komisyonlarının toplamı.
DealerAccountingId (integer)Bayi muhasebe id.
Status (integer)Durum.
PaymentList (Array)

DealerPaymentId (integer)Ödeme id
OtherTrxCode (string)Karşı işlem numarası
CardHolderFullName (string)Kart sahibinin adi ve soyadı
CardNumberFirstSix (string)Kart numarasının ilk 6 hanesi
CardNumberLastFour (string)Kart numarasının son 4 hanesi
PaymentDate (datetime)Ödeme tarihi
Amount (decimal)Ödeme tutarı
RefAmount (decimal)İade tutarı
CurrencyCode(string)Para birimi
InstallmentNumber (integer)Taksit sayısı
DealerCommissionAmount (decimal)Bayi komisyon tutarı
IsThreeD (bool)3D Ödeme mi?
Description (string)Ödeme açıklaması
PaymentStatus (string)Ödeme durumu
TrxStatus (string)İşlem durumu
Software (string)Ödemenin gönderildiği platform
PaymentTrxList (Array)

DealerPaymentTrxId(integer)Ödeme hareketi id
DealerPaymentId (integer)Ödeme id
TrxCode (string)Banka ile Moka arasındaki işlem kodu
TrxDate (datetime)İşlem tarihi
Amount (decimal)Ödeme tutarı
TrxType (integer)Ödeme işleminin tipi
TrxStatus (integer)Ödeme işleminin durumu
PaymentReason (integer)Ödeme durumu (iptal, iade, normal ödeme vb.)
VoidRefundReason(integer)İptal veya iadenin sebebini gösteren kod
VirtualPosOrderId (string)Sanal pos işlem numarası
ResultMessage (string)Bankadan dönen hata mesajı

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"XXX",
   "Username":"XXX",
   "Password":"XXX",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "DealerStatementRequest":{
   "StatementStartDate":"",
   "StatementEndDate":"",
   "AccountingId":"",
   "StatementId":"731"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "IsSuccessful":true,
   "ResultCode":"",
   "ResultMessage":"",
   "ListItemCount":1,
   "StatementList":[
     {
      "DealerStatementId":731,
      "CurrencyId":0,
      "StatementStartDate":"2020-04-05T00:00:00",
      "StatementEndDate":"2020-04-06T00:00:00",
      "WillBePaidOn":"2020-04-07T00:00:00",
      "StatementStatus":3,
      "SalesCount":3,
      "SalesTotal":300.00,
      "SalesCommissionTotal":17.10,
      "RefundCount":0,
      "RefundTotal":0.00,
      "RefundCommissionTotal":0.00,
      "DealerAccountingId":0,
      "Status":0,
      "PaymentList":[
        {
         "DealerPaymentId":56125,
         "OtherTrxCode":"20200406105805",
         "CardHolderFullName":"Zeynep HASHAN",
         "CardNumberFirstSix":"526955",
         "CardNumberLastFour":"4444",
         "PaymentDate":"2020-04-06T10:58:05.417",
         "Amount":100.00,
         "RefAmount":0.00,
         "CurrencyCode":"TL",
         "InstallmentNumber":2,
         "DealerCommissionAmount":5.70,
         "IsThreeD":false,
         "Description":"",
         "PaymentStatus":2,
         "TrxStatus":1,
         "Software":"Possimulation",
         "PaymentTrxList":[
           {
            "DealerPaymentTrxId":37247,
            "DealerPaymentId":56125,
            "TrxCode":"25f0192d-d6f2-4230-bf42-851ca0163646",
            "TrxDate":"2020-04-06T10:58:05.513",
            "Amount":100.00,
            "TrxType":2,
            "TrxStatus":1,
            "PaymentReason":1,
            "VoidRefundReason":0,
            "VirtualPosOrderId":"Test-169bb9bf-9d70-4008-a35c-81e59cd2a018",
            "ResultMessage":""
           }
         ]
        },
        {
         "DealerPaymentId":56126,
         "OtherTrxCode":"20200406105808",
         "CardHolderFullName":"Zeynep HASHAN ",
         "CardNumberFirstSix":"526955",
         "CardNumberLastFour":"4444",
         "PaymentDate":"2020-04-06T10:58:08.26",
         "Amount":100.00,
         "RefAmount":0.00,
         "CurrencyCode":"TL",
         "InstallmentNumber":2,
         "DealerCommissionAmount":5.70,
         "IsThreeD":false,
         "Description":"",
         "PaymentStatus":2,
         "TrxStatus":1,
         "Software":"Possimulation",
         "PaymentTrxList":[
           {
            "DealerPaymentTrxId":37248,
            "DealerPaymentId":56126,
            "TrxCode":"8a092cca-40c8-4393-bd70-49b64166b2e3",
            "TrxDate":"2020-04-06T10:58:08.29",
            "Amount":100.00,
            "TrxType":2,
            "TrxStatus":1,
            "PaymentReason":1,
            "VoidRefundReason":0,
            "VirtualPosOrderId":"Test-03f20fef-63d4-4ca8-93c6-0b3c2ba331b3",
            "ResultMessage":""
           }
         ]
        },
        {
         "DealerPaymentId":56127,
         "OtherTrxCode":"20200406105812",
         "CardHolderFullName":"Zeynep HASHAN ",
         "CardNumberFirstSix":"526955",
         "CardNumberLastFour":"4444",
         "PaymentDate":"2020-04-06T10:58:12.213",
         "Amount":100.00,
         "RefAmount":0.00,
         "CurrencyCode":"TL",
         "InstallmentNumber":2,
         "DealerCommissionAmount":5.70,
         "IsThreeD":false,
         "Description":"",
         "PaymentStatus":2,
         "TrxStatus":1,
         "Software":"Possimulation",
         "PaymentTrxList":[
           {
            "DealerPaymentTrxId":37249,
            "DealerPaymentId":56127,
            "TrxCode":"70d8e65c-adc8-4aef-9953-d8e9c195618e",
            "TrxDate":"2020-04-06T10:58:12.23",
            "Amount":100.00,
            "TrxType":2,
            "TrxStatus":1,
            "PaymentReason":1,
            "VoidRefundReason":0,
            "VirtualPosOrderId":"Test-2bc95853-ba6d-44f6-875e-d7946fd27c70",
            "ResultMessage":""
           }
         ]
        }
      ]
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı.
Dealer.GetStatementList.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
Dealer.GetStatementList.InvalidDateFormatTarih biçimi geçersiz
Dealer.GetStatementList.StatementNotFoundEkstre bulunamadı.
Dealer.GetStatementList.InvalidStatementIdOrAccountingIdEkstre id veya muhasebe id geçersiz.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"Dealer.GetStatementList.InvalidStatementIdOrAccountingId",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}