Ödeme Adımlarını Raporlama

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
PaymentPlanPaymentDateStart (string) Hangi tarihler arasındaki ödeme adımları isteniyor. (Bayinin bütün satışlarına ait)
PaymentPlanPaymentDateEnd (string) Başlangıç ve bitiş tarihleri "YYYYMMDD" formatında verilir

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"PaymentPlanPaymentDateStart": "20171120",
		"PaymentPlanPaymentDateEnd": "20171130"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
PaymentPlanListCount (integer) Girilen tarihler arasındaki, bayinin bütün satışlarına ait ödeme adımlarının sayısı
PaymentPlanList[] Array Ödeme adımlarının listesi
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur
PaymentDate (string) Çekimin yapılmaya başlandığı tarih
Amount (decimal) Çekim tutarı
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (0 veya 1 ise peşin demektir)
HistoryDate (datetime) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekim denemesinin tarihi döner, diğer türlü boş döner
CardToken (guid) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son denenen kredi kartının Token' ı döner, diğer türlü boş döner
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir
UserPosPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa, ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir
DealerPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekimin ödeme ID' si döner, diğer türlü boş döner
IsManualPlan (boolean) Manuel girilen bir ödeme adımıysa "true", Moka sistemi tarafından, bayinin zaman programına göre otomatik olarak oluşturulduysa "false" döner
PlanStatus (integer) 0 : Plan olustu, çekime henüz sıra gelmedi
1 : Çekim başarıyla tamamlandı
2 : Çekim başarısız oldu tekrar denenecek
3 : Çekim başarısız oldu bir daha denenmeyecek
DealerCustomerId (integer) Ödemenin çekileceği müşteri ID si
CustomerCode (string) Bayi tarafında bu müşterinin kodudur
UserId (integer) Ödemenin çekileceği MOKA kullanıcısı ID si
UserCode (string) MOKA kullanıcısı kodu
TrialCount (integer) Çekimin kaç kere denendiğini gösterir

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"PaymentPlanListCount": 1,
		"PaymentPlanList": [
			{
				"DealerPaymentPlanId": 2,
				"DealerSaleId": 1,
				"SaleCode": "ABD1",
				"PaymentDate": "20171121",
				"PlanStatus": 0,
				"HistoryDate": "",
				"Amount": 0.01,
				"Currency": "",
				"InstallmentNumber": 1,
				"IsManualPlan": false,
				"DealerCustomerId": 1,
				"CustomerCode": "CODE1",
				"UserId": 0,
				"UserCode": "",
				"CardToken": "",
				"DealerPaymentId": 0,
				"DealerCustomerTypeId": 0,
				"UserPosPaymentId": 0,
				"TrialCount": 0
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetPaymentPlanReport.InvalidRequest
DealerSale.GetPaymentPlanReport.PaymentPlanPaymentDateStartIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanReport.PaymentPlanPaymentDateEndIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanReport.NoDataFound
DealerSale.GetPaymentPlanReport.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateStart
DealerSale.GetPaymentPlanReport.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateEnd
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlanList. PaymentPlanPaymentDateStartIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}