Ödeme Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentId (integer) (opsiyonel) Çekim denemesi sonucu oluşan Ödeme ID'dir.
OtherTrxCode (string) (opsiyonel) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
VirtualPosOrderId (string) Ödeme işlemi sonucunda dönen işlem numarası bilgisidir. 3D ödemelerde trxCode ismiyle dönülen numaradır.
Key: trxCode     Value : ORDER-17131QQFG04026575
Software (string) Moka ödeme sistemiyle entegre çalışan, bu servisi çağırdığınız E-ticaret paketinin veya yazılımınızın ismi. (Max 30 karakter)
Description (string) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır. 10 hane olarak, boşluksuz girilmelidir.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "DealerPaymentId":"64227",
   "Software":"Possimulation",
   "Description":"",
   "BuyerInformation":{
     "BuyerFullName":"",
     "BuyerGsmNumber":"",
     "BuyerEmail":"",
     "BuyerAddress":"Tasdelen / Çekmeköy"
   }
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "DealerPaymentId":64227,
   "OtherTrxCode":"20201216153336",
   "VirtualPosOrderId":"Test-b0cbed8c-4c59-4c2c-a8d3-01b8edddf8da"
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestBöyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.ChannelPermissionNotAvailableBayinin, ödeme isteği gönderme yetkisi yok.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.IpAddressNotAllowedBayinin erişebileceği IP ler kısıtlanmış.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.MustNeedDealerPaymentIdOrOtherTrxCodeOrVirtualPosOrderIdBayi için DealerPaymentId ya da OtherTrxCode ya da VirtualPosOrderId tanımlanmalı.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.CannotFoundPaymentBöyle bir ödeme bulunamadı.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.DealerCommissionRateNotFoundBayi için belirlenmiş bayi komisyon oranı bulunamadı.
PaymentDealer.UpdateDealerPayment.DealerGroupCommissionRateNotFoundBayi için belirlenmiş bayi grup komisyon oranı bulunamadı.
PaymentDealer.Fields.InvalidSoftwareLengthGeçersiz yazılım ismi uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidDescriptionLengthGeçersiz açıklama uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerFullNameLengthGeçersiz FullName uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerGsmNumberLengthGeçersiz numara uzunluğu
PaymentDealer.Fields.InvalidBuyerAddressLengthGeçersiz adres uzunluğu
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"PaymentDealer.UpdateDealerPayment.DealerGroupCommissionRateNotFound ",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Açıklama