Zaman Programı Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100)
DailyWeeklyMonthly (integer) 1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) DailyWeeklyMonthly = 2 ise zorunlu
(1: Pazartesi, 2: Salı ....... 7: Pazar, haftanın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,3 pazartesi ve çarşamba günleri)
DaysOfMonth (string) DailyWeeklyMonthly = 3 ise zorunlu
(ayın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,15 yani ayın 1. ve 15. günü çekim yapılacak)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": "3",
		"EveryX": "1",
		"DaysOfWeek": "",
		"DaysOfMonth": "15"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerSaleScheduleId (integer) Moka tarafında, zaman programının Unique ID sidir.
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100)
DailyWeeklyMonthly (integer) 1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) Haftanın hangi günleri çekim yapılacak. 1: Pazartesi 7: Pazar. Birden fazla gün çekim yapılacaksa virgül ile ayrılmış olarak yazar.
DaysOfMonth (string) Ayın hangi günleri çekim yapılacak. Birden fazla gün çekim yapılacaksa virgül ile ayrılmış olarak yazar.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerSaleScheduleId": 1005,
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": 3,
		"EveryX": 1,
		"DaysOfWeek": "",
		"DaysOfMonth": "15"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.AddSchedule.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.AddSchedule.ScheduleNameIsRequiredZaman programının adı gerekli.
DealerSale.AddSchedule.DailyWeeklyMonthlyIsRequiredÇekim günlük mü haftalık mı yoksa aylık mı olacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.AddSchedule.EveryXIsRequiredKaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.AddSchedule.DaysOfWeekIsRequiredHaftanın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.AddSchedule.DaysOfMonthIsRequiredAyın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.AddSchedule.ScheduleNameAlreadyExistsZaman programı zaten tanımlı.
DealerSale.AddSchedule.DaysOfWeekFormatErrorHaftanın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisinin formatı hatalı.
DealerSale.AddSchedule.DaysOfMonthFormatErrorAyın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisinin formatı hatalı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.AddSchedule.ScheduleNameIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}