Zaman Programı Günceleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleScheduleId (integer) Zaman programı eklendiğinde Moka’ dan dönen ID. Bu zaman programı güncellenecek.
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100), Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
DailyWeeklyMonthly (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez.
1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez. Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez (DailyWeeklyMonthly = 2 gönderilirse bu alanın gönderilmesi de zorunlu)
(1: Pazartesi, 2: Salı ....... 7: Pazar, haftanın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,3 pazartesi ve çarşamba günleri)
DaysOfMonth (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez (DailyWeeklyMonthly = 3 gönderilirse bu alanın gönderilmesi de zorunlu)
(ayın günleri virgül ile ayrılarak verilebilir. örn: 1,15 yani ayın 1. ve 15. günü çekim yapılacak)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": "3",
		"EveryX": "1",
		"DaysOfWeek": "",
		"DaysOfMonth": "15"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerSaleScheduleId (integer) Moka tarafında, zaman programının Unique ID sidir.
ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100)
DailyWeeklyMonthly (integer) 1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
EveryX (integer) Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
DaysOfWeek (string) Haftanın hangi günleri çekim yapılacak. 1: Pazartesi 7: Pazar. Birden fazla gün çekim yapılacaksa virgül ile ayrılmış olarak yazar.
DaysOfMonth (string) Ayın hangi günleri çekim yapılacak. Birden fazla gün çekim yapılacaksa virgül ile ayrılmış olarak yazar.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerSaleScheduleId": 1005,
		"ScheduleName": "newschedule",
		"DailyWeeklyMonthly": 2,
		"EveryX": 1,
		"DaysOfWeek": "1,2,3",
		"DaysOfMonth": ""
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.UpdateSchedule.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.UpdateSchedule.DealerSaleScheduleIdIsRequiredBayi satış zaman programı id gerekli.
DealerSale.UpdateSchedule.ScheduleNotFoundZaman programı bulunamadı.
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfWeekIsRequiredHaftanın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfMonthIsRequiredAyın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisi gerekli.
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfWeekFormatErrorHaftanın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisinin formatı hatalı.
DealerSale.UpdateSchedule.DaysOfMonthFormatErrorAyın hangi günleri çekim yapılacağı bilgisinin formatı hatalı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.UpdateSchedule.DealerSaleScheduleIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}