Ödeme Adımı Tarihçe Listeleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında ödeme adımının Unique Id’ sidir. Bu ödeme adımının çekim tarihçeleri (denemeleri) gösterilecektir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
PaymentPlanHistoryListCount (integer) Ödeme adımına ait çekim tarihçelerinin (denemelerinin) sayısı
PaymentPlanHistoryList [] Ödeme adımına ait çekim tarihçelerinin listesi
DealerPaymentPlanHistoryId (integer) Moka tarafında ödeme adımının tarihçesine verilen Id’ dir
HistoryDate (datetime) Ödeme adımına ait, her bir çekim denemesinin yapıldığı tarih ve saat
Amount (decimal) Çekim tutarı
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (0 veya 1 ise peşin demektir)
CreditCardToken (guid) Hangi karttan çekim denemesi yapıldı
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği göndererek çekim yapıldıysa, müşteri tipi Id’si
DealerPaymentId (integer) Moka tarafında bu ödeme çekim denemesi için verilen Unique Ödeme Id’ sidir
HistoryStatus (integer) 0 : Başarısız Çekim
1 : Başarılı Çekim
ServiceMessage (string) Ödeme servisimizden dönen hata kodu ve mesajı

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"PaymentPlanHistoryListCount": 1,
		"PaymentPlanHistoryList": [
			{
				"DealerPaymentPlanHistoryId": 1,
				"HistoryDate": "2017-08-17T16:52:22.963",
				"Amount": 0.01,
				"Currency": "",
				"InstallmentNumber": 1,
				"CreditCardToken": "1635BF45-854F-4D5D-83B7-E40B87C72703",
				"DealerCustomerTypeId": 0,
				"UserPosPaymentId": 0,
				"DealerPaymentId": 29940,
				"HistoryStatus": true,
				"ServiceMessage": ""
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.NoDataFound
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.PaymentPlanNotFound
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.DealerPaymentPlanIdIsRequired
DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.InvalidRequest
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlanHistoryList.DealerPaymentPlanIdIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}