Ödeme Adımı Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) SaleCode gönderilirse zorunlu değil. Moka tarafında, satışın Unique ID sidir.
SaleCode (string) DealerSaleId gönderilirse zorunlu değil. Bayi tarafında, satışın kodudur.
PaymentDate (string) Hangi tarihte çekim yapılacak ("YYYYMMDD" formatında)
Amount (decimal) Çekilecek tutar. ( örn: 25.45 )
Currency (string) Zorunlu alan değildir. Hiç gönderilmezse veya boş string gönderilirse varsayılan para birimi TL’dir. (diğer değerler : "USD", "EUR")
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (1: Tek çekim, 2: 2 Taksit ...)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": "1",
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir.
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir.
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur.
PaymentDate (string) Çekimin yapılacağı tarih
Amount (decimal) Çekilecek tutar
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit bilgisi
HistoryDate (datetime) Henüz ödeme yapılmaya başlanmadığı için bu alan boş döner.
CardToken (guid) Henüz ödeme yapılmadığı için Token boş döner.
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
DealerPaymentId (integer) Bu ödeme adımı henüz ödemeye dönüşmediği için Ödeme Id boş döner.
IsManualPlan (boolean) Bu ödeme adımı manuel girildiği için "true" olarak döner.
PlanStatus (integer) Ödeme adımı oluşturulduğunda ilk Status "0" olur.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.AddPaymentPlan.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGivenSatış kodu veya bayi satış id girilmelidir.
DealerSale.AddPaymentPlan.AmountIsRequiredTutar bilgisi gerekli.
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateIsRequiredÇekim yapılacak tarih bilgisi gerekli.
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidInstallmentNumberTaksit numarası geçersiz
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidDateFormatPaymentDateÇekim yapılacak tarih bilgisi formatı geçersiz.
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDatePassedÇekim yapılacak tarih geçti.
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidCurrencyCodePara birimi kodu geçersiz.
DealerSale.AddPaymentPlan.DealerSaleIsNotManualPlanBayi satışı manual plan değil.
DealerSale.AddPaymentPlan.SaleEndDatePassedSatış için çekim yapılacak son tarih geçti.
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateMustBeAfterSaleBeginDateÖdeme tarihi satışın başlama tarihinden sonra olmalıdır.
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateMustBeBeforeSaleEndDateÖdeme tarihi satışın bitiş tarihinden önce olmalıdır.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.AddPaymentPlan. DealerSaleIsNotManualPlan",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}