Ödeme Adımı Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) SaleCode gönderilirse zorunlu değil. Ödeme adımı eklenecek satışın bilgisi.
SaleCode (string) DealerSaleId gönderilirse zorunlu değil. Ödeme adımı eklenecek satışın bilgisi.
PaymentDate (string) Hangi tarihte çekim yapılacak ("YYYYMMDD" formatında)
Amount (decimal) Çekilecek tutar. ( örn: 25.45 )
Currency (string) Zorunlu alan değildir. Hiç gönderilmezse veya boş string gönderilirse varsayılan para birimi TL’dir. (diğer değerler : "USD", "EUR")
InstallmentNumber (integer) Taksit mikarı (1: Tek çekim, 2: 2 Taksit ...)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerPaymentPlanId": "1003",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": "1",
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": "1"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur
PaymentDate (string) Çekimin yapılacağı tarih
Amount (decimal) Çekilecek tutar
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit bilgisi
HistoryDate (datetime) Henüz ödeme yapılmaya başlanmadığı için bu alan boş döner
CardToken (guid) Henüz ödeme yapılmadığı için Token boş döner
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir
UserPosPaymentId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir
DealerPaymentId (integer) Bu ödeme adımı henüz ödemeye dönüşmediği için Ödeme Id boş döner
IsManualPlan (boolean) Bu ödeme adımı manuel girildiği için "true" olarak döner
PlanStatus (integer) Ödeme adımı oluşturulduğunda ilk Status "0" olur

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerPaymentPlanId": 1003,
		"DealerSaleId": 1003,
		"SaleCode": "satis",
		"PaymentDate": "20170825",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"HistoryDate": "",
		"CardToken": "",
		"DealerCustomerTypeId": 0,
		"UserPosPaymentId": 0,
		"DealerPaymentId": 0,
		"IsManualPlan": true,
		"PlanStatus": 0
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidRequestl
DealerSale.AddPaymentPlan.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven
DealerSale.AddPaymentPlan.AmountIsRequired
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateIsRequired
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidInstallmentNumber
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidDateFormatPaymentDate
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDatePassed
DealerSale.AddPaymentPlan.InvalidCurrencyCode
DealerSale.AddPaymentPlan.DealerSaleIsNotManualPlan
DealerSale.AddPaymentPlan.SaleEndDatePassed
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateMustBeAfterSaleBeginDate
DealerSale.AddPaymentPlan.PaymentDateMustBeBeforeSaleEndDate
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.AddPaymentPlan. DealerSaleIsNotManualPlan",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}