Bayi Bilgilerini Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

UpdateDealerRequest

Parametre Açıklama
SubDealerCode (string) Güncellenmek istenen alt bayinin Moka sistemindeki kodu
DealerType (integer) Bayinin tipi
1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan),
2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş),
3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu)
TRIdentityNumber (string) Tc Kimlik Numarası (11 hane).
IndividualName (string) Ad Soyad (max 50 chars).
TaxNumber (string) Vergi Numarası (10 hane).
CompanyName (string) Firma Adı (max 100 chars).
ContactName (string) Yetkili Adı (max 50 chars).
Email (string) Bayi email adresi (max 100 chars).
PhoneNumber (string) Bayi telefon numarası (5351112233 formatında).
CityCode (integer) Bayinin bulunduğu şehrin plaka kodu.
CountryCode (integer) Bayinin bulunduğu ülkenin kodu, 212:Türkiye, 232:Kıbrıs, değer verilmezse default 212 atanır.
Address (string) Bayinin açık adresi (Mah.,Cad.,Sok.,Daire bilgileri). (max 200 chars)
IBanFullName (string) Paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı soyadı.
IBan (string) Paranın yatırılacağı banka hesap numarasıdır. (TR yazılmadan 24 Hane olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. ÖRN: 112233445566778899001122)
BlockedDayNumber (integer) Bayinin parasının ne kadar süre sonra yatıralacağının bilgisidir.Örneğin bu alana 1 değeri verilirse ve ödeme Pazartesi yapılmışsa para bayinin hesabına Çarşamba günü yatacaktır. Aynı senaryo için değer 4 verilirse (Çarşamba:1, Perşembe:2, Cuma:3, Cumartesi:4) para hesaba iş günü yatırılacağından dolayı Pazartesi yatırılmış olur. Bu alanın defaultu 0’dır, ertesi gün yatacak demektir.
PaymentDaysOfWeek (string) Haftanın hangi günlerinde bu bayiye ödeme yapilacak?(0: Bu değer gönderilince alan sıfırlanacak, 1: Pazartesi, 2: Salı, 3: Çarşamba, 4: Perşembe, 5: Cuma, ‘1,2,3,4,5 değerleri aralarına virgül konarak aynı anda gönderilebilir.’
MokaPosProposalTemplateLimitId (integer) Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin limitlerini tanımlanmasını sağlar.
MokaPosProposalRateId (integer) Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin komisyon oranlarının tanımlanmasını sağlar.
NOT: TRIdentityNumber ve IBan parametrelerinin doğruluğu yapılmaktadır.Geçerli Iban ve TC kimlik numarası göndermeniz gerekmektedir.

Returns

Parametre Açıklama
DealerId (integer) Bayinin Moka sistemindeki ID si
DealerCode (string) Güncellenmek istenen alt bayinin Moka sistemindeki kodu
DealerName (string) Bayinin adı
DealerType (integer) Bayinin tipi
1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan),
2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş),
3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu)
Title (string) Bayinin ünvanı
ContactName (string) Bayinin yetkili kişi ismi
PhoneNumber (string) Bayinin veya yetkili kişinin telefonu
Email (string) Bayinin veya yetkili kişinin email adresi
TRIdentityNumber (string) Tc Kimlik Numarası (11 hane)
IsThreeDRequired (bool) Bu bayi için 3D ödeme zorunlu mu ? (True, False)
TaxNumber (string) Vergi Numarası (10 hane)
PaymentDaysOfWeek (string) Haftanin hangi günlerinde bu bayiye ödeme yapılacak? (0: Bu değer gönderilince alan sıfırlanacak. 1: Pazartesi, 2: Salı, 3: Çarşamba, 4: Perşembe, 5: Cuma, ‘1,2,3,4,5 değerleri aralarına virgül konarak aynı anda gönderilebilir.’)
BlockedDayNumber (integer) Bayinin parasının ne kadar süre sonra yatıralacağının bilgisidir. Örneğin bu alana 1 değeri verilirse ve ödeme Pazartesi yapılmışsa para bayinin hesabına Çarşamba günü yatacaktır. Aynı senaryo için değer 4 verilirse (Çarşamba:1, Perşembe:2, Cuma:3, Cumartesi:4) para hesaba iş günü yatırılacağından dolayı Pazartesi yatırılmış olur.
Address (string) Açık adres alanı
CountryCode (integer) Bayinin bulunduğu ülkenin kodu
CityCode (decimal) Bayinin bulunduğu şehrin plaka kodu
Iban (string) Paranın yatırılacağı banka hesap numarası
IbanFullName (string) Paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı ve soyadı
DailyTrxAmountLimit (decimal) Günlük ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
DailyTrxNumberLimit (integer) Günlük ödeme yapma adet limiti
DailyTrxAmountLimitNon3D (decimal) Günlük Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
DailyTrxNumberLimitNon3D (integer) Günlük Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa
EachTrxAmountLimit (decimal) Her bir ödeme işlemi tutar limiti (TL cinsinden)
EachTrxAmountLimitNon3D (decimal) Her bir Non-3D ödeme işlemi tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
DailyCardAmountLimit (decimal) Günlük aynı karttan ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
DailyCardNumberLimit (integer) Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti
DailyCardNumberAlertLimit (integer) Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti (sadece alarm oluşur)
MonthlyTrxAmountLimit (decimal) Aylık ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
MonthlyTrxNumberLimit (integer) Aylık ödeme yapma adet limiti
MonthlyTrxAmountLimitNon3D (decimal) Aylık Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
MonthlyTrxNumberLimitNon3D (integer) Aylık Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa
MinTransferAmount (decimal) Bayi ekstresinin ödenmesi için gerekli minimum tutar.
IsRefundCommissionWillBePaid (bit) Bayiye iade komisyonları ödenecek mi? 0: Hayır 1: Evet
GroupName (string) Kartın program ismi döner. (BONUS, AXESS, WORLD vs.)
Bank (string) Banka isimleri
CommissionStartDate (dacetime) Bayiye uygulanılacak komisyon oranının başlangıç tarihi
CommissionRate (decimal) Bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmount (decimal) Bayiden alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRateFC (decimal) Bayiden yabancı para çekimi için alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmountFC (decimal) Bayiden yabancı para çekimi için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRateDebit (decimal) Bayiden banka kartları için alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmountDebit (decimal) Bayiden banka kartları için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRateInternational (decimal) Bayiden yurt dışı (tanımsız binler) kartları için alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmountInternational (decimal) Bayiden yurt dışı kartları(tanımsız binler) için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRate2 (decimal) Taksit sayısı 2 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate3 (decimal) Taksit sayısı 3 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate4 (decimal) Taksit sayısı 4 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate5 (decimal) Taksit sayısı 5 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate6 (decimal) Taksit sayısı 6 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate7 (decimal) Taksit sayısı 7 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate8 (decimal) Taksit sayısı 8 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate9 (decimal) Taksit sayısı 9 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate10 (decimal) Taksit sayısı 10 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate11 (decimal) Taksit sayısı 11 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate12 (decimal) Taksit sayısı 12 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "UpdateDealerRequest":{
   "SubDealerCode":"2447",
   "DealerType":1,
   "TRIdentityNumber":"68012069620",
   "IndividualName":"Zeynep Hashan",
   "TaxNumber":"1111111111",
   "CompanyName":"Moka Ödeme Kuruluşu",
   "ContactName":"Zeynep Hashan",
   "Email":"zeynep.hashan@moka.com",
   "PhoneNumber":"5455415555",
   "CityCode":"34",
   "CountryCode":"212",
   "Address":"Çekmeköy",
   "IBanFullName":"IbanName",
   "IBan":"480006214645589777765216",
   "BlockedDayNumber":"0",
   "MokaPosProposalTemplateLimitId":"14",
   "MokaPosProposalTemplateRateId":"1",
   "PaymentDaysOfWeek":"3,5"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


  "Data":{
   "DealerId":2447,
   "DealerCode":"2447",
   "DealerName":"Zeynep Hashan",
   "DealerType":1,
   "Title":"Zeynep Hashan",
   "ContactName":"Zeynep Hashan",
   "PhoneNumber":"5455415555",
   "Email":"zeynep.hashan@moka.com",
   "TRIdentityNumber":"68012069620",
   "TaxNumber":"1111111111",
   "PaymentDaysOfWeek":"3,5",
   "BlockedDayNumber":0,
   "Address":"Çekmeköy",
   "CountryCode":212,
   "CityCode":34,
   "IBan":"TR480006214645589777765216",
   "IBanFullName":"IbanName",
   "DailyTrxAmountLimit":1500.00,
   "DailyTrxNumberLimit":15,
   "DailyTrxAmountLimitNon3D":5.00,
   "DailyTrxNumberLimitNon3D":100,
   "EachTrxAmountLimit":2.00,
   "EachTrxAmountLimitNon3D":20.00,
   "DailyCardAmountLimit":5.00,
   "DailyCardNumberLimit":10,
   "DailyCardNumberAlertLimit":10,
   "MonthlyTrxAmountLimit":5000.00,
   "MonthlyTrxNumberLimit":50,
   "MonthlyTrxAmountLimitNon3D":6.00,
   "MonthlyTrxNumberLimitNon3D":100,
   "MinTransferAmount":0.00,
   "IsThreeDRequired":true,
   "IsRefundCommissionWillBePaid":true,
   "CommissionList":[
     {
      "GroupName":"AXESS",
      "Bank":"4 - ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.47,
      "CommissionRate3":5.13,
      "CommissionRate4":5.78,
      "CommissionRate5":6.44,
      "CommissionRate6":7.09,
      "CommissionRate7":7.75,
      "CommissionRate8":8.41,
      "CommissionRate9":9.06,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"MAXIMUM",
      "Bank":"122 - ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.50,
      "CommissionRate3":5.00,
      "CommissionRate4":5.50,
      "CommissionRate5":6.50,
      "CommissionRate6":7.00,
      "CommissionRate7":7.50,
      "CommissionRate8":8.50,
      "CommissionRate9":9.50,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"CARDFINANS",
      "Bank":"98 - ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.35,
      "CommissionRate3":5.00,
      "CommissionRate4":5.95,
      "CommissionRate5":6.90,
      "CommissionRate6":7.85,
      "CommissionRate7":8.75,
      "CommissionRate8":9.70,
      "CommissionRate9":10.65,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"BONUS",
      "Bank":"168 - ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":5.00,
      "CommissionRate3":5.75,
      "CommissionRate4":6.25,
      "CommissionRate5":6.75,
      "CommissionRate6":7.25,
      "CommissionRate7":7.75,
      "CommissionRate8":8.25,
      "CommissionRate9":9.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"WORLD",
      "Bank":"215 - ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.197",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":5.00,
      "CommissionRate3":5.55,
      "CommissionRate4":6.50,
      "CommissionRate5":7.00,
      "CommissionRate6":7.50,
      "CommissionRate7":8.00,
      "CommissionRate8":8.50,
      "CommissionRate9":9.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"",
      "Bank":"0 - Genel",
      "CommissionStartDate":"2019-10-28T11:28:30.163",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":-1.00,
      "CommissionRate3":-1.00,
      "CommissionRate4":-1.00,
      "CommissionRate5":-1.00,
      "CommissionRate6":-1.00,
      "CommissionRate7":-1.00,
      "CommissionRate8":-1.00,
      "CommissionRate9":-1.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidRequest CheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
Dealer.UpdateDealer.MissingRequest Eksik istek bilgisi
Dealer.UpdateDealer.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş.
Dealer.UpdateDealer.SubDealerCodeRequired Alt bayi kodu gerekli
Dealer.UpdateDealer.DealerNotAllowed Bayinin izni yok.
Dealer.GetDealer.SubDealerNotFound Alt bayi bulunamadı.
Dealer.UpdateDealer.SubDealerCannotBeUpdated Alt bayi güncellenemiyor.
Dealer.UpdateDealer.IndividualNameIsRequired Bireysel isim gerekli.
Dealer.UpdateDealer.TRIdentityNumberIsRequired TC kimlik numarası gerekli
Dealer.UpdateDealer.InvalidTRIdentityNumber TC kimlik numarası geçersiz
Dealer.UpdateDealer.TaxNumberIsRequired Vergi numarası gerekli
Dealer.UpdateDealer.InvalidTaxNumber Vergi numarası geçersiz
Dealer.UpdateDealer.CompanyNameIsRequired Firma adı gerekli
Dealer.UpdateDealer.ContactNameIsRequired Yetkili kişinin adı gerekli
Dealer.UpdateDealer.InvalidDealerType Bayi tipi geçersiz
Dealer.UpdateDealer.InconsistentDealerType Tutarsız bayi tipi
Dealer.UpdateDealer.InvalidCompanyNameLength Geçersiz firma adı uzunluğu
Dealer.UpdateDealer.InvalidIndividualNameLength Geçersiz bireysel isim uzunluğu
Dealer.UpdateDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateRateId Geçersiz Moka pos teklif şablonu oranı id
Dealer.UpdateDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateLimitId Geçersiz Moka pos teklif şablonu limiti id
Dealer.UpdateDealer.InvalidTemplates Şablonlar geçersiz
Dealer.UpdateDealer.InvalidEmailFormat Email formatı geçersiz
Dealer.UpdateDealer.InvalidBlockedDayNumber Geçersiz blokeli gün numarası
Dealer.UpdateDealer.InvalidCityCodeOrCountryCode Geçersiz şehir kodu veya ülke kodu
Dealer.UpdateDealer.AddressIsNoMoreThan200Characters Adres bilgisi 200 karakterden fazla olmamalıdır.
Dealer.UpdateDealer.InvalidIBanFullNameLength Geçersiz Iban Fullname uzunluğu
Dealer.UpdateDealer.IBanIsFalse Iban numarası yanlış
Dealer.UpdateDealer.InvalidPaymentDaysOfWeek Haftanın ödeme günleri geçersiz
Dealer.UpdateDealer.InvalidPhoneNumber Geçersiz telefon numarası
Dealer.UpdateDealer.OperationWasInterrupted Operasyon kesintiye uğradı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu.

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":" Dealer.UpdateDealer.IBanIsFalse",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}