Satış Listesi Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerSaleAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"aabbccddeeff"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerSaleListCount (integer) Satış listesindeki kayıt sayısı
DealerSaleList (Array) Satış listesi

DealerSaleId (integer) Moka tarafında, satışın Unique ID sidir.
SaleCode (string) Bayi tarafında, satışın kodudur.
DealerCustomerId (integer) Moka tarafında, müşterinin Unique ID sidir.
CustomerCode (string) Bayi tarafında, müşterinin kodudur.
DealerProductId (integer) Moka tarafında, ürünün Unique ID sidir.
ProductCode (string) Bayi tarafında, ürünün kodudur.
Amount (decimal) Her ödemede tahsil edilecek tutar.
Currency (string) Para birimidir, gönderilmezse TL kabul edilir (TL, USD, EUR)
InstallmentNumber (integer) Taksit sayıdır, gönderilmezse tek çekim kabul edilir (1..12)
DealerSaleScheduleId (integer) Zaman programının ID sidir.
SaleDate (date) Satışın yapıldığı tarih (YYYYMMDD formatında, örn: "20170918")
BeginDate (date) Bu satışa ait ödemeler hangi tarihten itibaren başlayacak. (YYYYMMDD formatında, örn: "20170918")
EndDate (date) Bu satışa ait ödemeler hangi tarihte son bulacak. Eğer bir bitiş tarihi verilmezse (boş string gönderilirse veya bu alan hiç gönderilmezse), satış silinene kadar veya EndDate güncellenene kadar düzenli çekimler devam eder.(YYYYMMDD formatında, örn: "19901218")
HowManyTrial (integer) Karttan çekim yapıldığında başarısız olunursa kaç gün daha çekim denenecek.
Description (string) Açıklama detay alanı (Max 200 chars)
PlanType (integer) (1: Ödeme adımları, verilen zaman programına göre otomatik oluşturulur, 2: Ödeme adımları manuel oluşturulmak zorunda, 3: Ödeme adımları hem manuel hem de otomatik oluşturulabilir.) Ödeme adımı manuel oluşturulacaksa, bu servis DealerSaleScheduleId : 0‘ a çeker.
DealerCustomerTypeId (integer) Saklı karttan değil de, müşteriye ödeme isteği göndererek ödeme yaptırılacaksa bu alana müşteri tipi ID si girilir. Bayiye özel Müşteri tipi Moka tarafından oluşturulur ve ödeme isteği gönderecek bayiye bu Id önceden iletilir.
DefaultCard1Token (guid) Ödeme hangi karttan yapılacak.
DefaultCard2Token (guid) İlk karttan ödeme yapılamazsa, hangi kart denenecek.
DefaultCard3Token (guid) İlk 2 kart çalışmazsa, son olarak hangi kart denenecek.

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   " DealerSaleListCount":1,
   "DealerSaleList":[
     {
      "DealerSaleId":1003,
      "SaleCode":"satis",
      "DealerCustomerId":1034,
      "CustomerCode":"Customer",
      "DealerProductId":1009,
      "ProductCode":"Product01",
      "Amount":1.00,
      "Currency":"TL",
      "InstallmentNumber":1,
      "DealerSaleScheduleId":1005,
      "SaleDate":"20170821",
      "BeginDate":"20170821",
      "EndDate":"20171230",
      "HowManyTrial":1,
      "Description":"",
      "PlanType":1,
      "DealerCustomerTypeId":0,
      "DefaultCard1Token":"9de41bb0-e82f-4670-b36b-d71ff27a3111",
      "DefaultCard2Token":"",
      "DefaultCard3Token":""
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetSale.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.GetSaleList.PermissionDeniedİzin reddedildi.
DealerSale.GetSaleList.DealerSaleNotFundBayi satışı bulunamadı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"DealerSale. GetSaleList.DealerSaleNotFound",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}