Doğrudan Bayi Oluşturma İşlemi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
DealerType (integer) 1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan),
2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş),
3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu)
TRIdentityNumber (string) Tc Kimlik Numarası (11 hane), Gerçek kişi için zorunlu
IndividualName (string) Ad Soyad (max 50 chars), Gerçek kişi için zorunlu
TaxNumber (string) Vergi Numarası (10 hane), Tüzel kişi için zorunlu)
CompanyName (string) Firma Adı (max 100 chars), Tüzel kişi için zorunlu
ContactName (string) Yetkili Adı (max 50 chars), Tüzel kişi için zorunlu
Email (string) Bayi email adresi (max 100 chars). (Zorunlu)
PhoneNumber (string) Bayi telefon numarası (5351112233 formatında). (Zorunlu)
CityCode (integer) Bayinin bulunduğu şehrin plaka kodu. (Zorunlu)
CountryCode (integer) Bayinin bulunduğu ülkenin kodu, opsiyonel, 212:Türkiye, 232:Kıbrıs, değer verilmezse default 212 atanır.
Address (string) Bayinin açık adresi (Mah.,Cad.,Sok.,Daire bilgileri). (Zorunlu) (max 200 chars)
IBanFullName (string) Paranın yatırılacağı hesap sahibinin adı soyadı. (Zorunlu)
IBan (string) Paranın yatırılacağı banka hesap numarasıdır. (TR yazılmadan 24 Hane olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. ÖRN: 112233445566778899001122) (Zorunlu)
BlockedDayNumber (integer) Bayinin parasının ne kadar süre sonra yatıralacağının bilgisidir.Örneğin bu alana 1 değeri verilirse ve ödeme Pazartesi yapılmışsa para bayinin hesabına Çarşamba günü yatacaktır. Aynı senaryo için değer 4 verilirse (Çarşamba:1, Perşembe:2, Cuma:3, Cumartesi:4) para hesaba iş günü yatırılacağından dolayı Pazartesi yatırılmış olur. Bu alanın defaultu 0’dır, ertesi gün yatacak demektir. (Opsiyonel)
PaymentDaysOfWeek (string) Haftanın hangi günlerinde bu bayiye ödeme yapilacak?(0: Kısıtlama yok, 1: Pazartesi, 2: Salı, 3: Çarşamba, 4: Perşembe, 5: Cuma, ‘1,2,3,4,5 değerleri aralarına virgül konarak aynı anda gönderilebilir.’ (Opsiyonel)
MokaPosProposalTemplateLimitId (integer) Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin limitlerini tanımlanmasını sağlar. (Zorunlu)
MokaPosProposalTemplateRateId (integer) Moka’ nın size vereceği bir ID dir. Bayinin komisyon oranlarının tanımlanmasını sağlar. (Zorunlu)
NOT: TRIdentityNumber ve IBan parametrelerinin doğruluğu yapılmaktadır.Geçerli Iban ve TC kimlik numarası göndermeniz gerekmektedir.

Returns

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Bayi API kodu
Username (string) Bayi API kullanıcı adı (15 chars)
Password (string) Bayi API şifresi (20 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"16ad326fcd85e6bbe946ac55d5638ab239da7efa9145d2f4cd57939c9e8de430"
  },
  "DealerRequest":{
   "DealerType":2,
   "TaxNumber":"0123456789",
   "CompanyName":"Moka Ödeme Kuruluşu",
   "ContactName":"Ali Aydın",
   "Email":"moka.operasyon@moka.com",
   "PhoneNumber":"5300000000",
   "MokaPosProposalTemplateLimitId":"3",
   "MokaPosProposalTemplateRateId":"1",
   "IBan":"1010111200000000664446903",
   "IBanFullName":"Elif Deneme",
   "BlockedDayNumber":"2",
   "CityCode":"34",
   "Address":"Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi NO:22/C Taşdelen,Çekmeköy/İstanbul"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "DealerCode":"2251",
   "Username":"09a577f9-355d-4",
   "Password":"55678f3a-68ad-4dbe-8"
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidRequest CheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
Dealer.CreateDirectDealer.MissingRequest Eksik istek bilgisi
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş.
Dealer.CreateDirectDealer.TRIdentityNumberIsRequired TC kimlik numarası gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidTRIdentityNumber TC kimlik numarası geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.TaxNumberIsRequired Vergi numarası gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidTaxNumber Vergi numarası geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.CompanyNameIsRequired Firma adı gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.ContactNameIsRequired Yetkili kişinin adı gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.DealerTypeIsRequired Üye iş yeri tipi gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.EmailIsRequired Email adresi gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidEmailFormat Email formatı geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.PhoneNumberIsRequired Telefon numarası gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidPhoneNumber Telefon numarası geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.CityCodeRequired Şehir kodu gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidCityCodeOrCountryCode Şehir kodu veya ülke kodu geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.AddressIsRequired Adres bilgisi gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.AddressIsNoMoreThan200Characters Adres bilgisi 200 karakterden fazla olmamalıdır.
Dealer.CreateDirectDealer.IBanFullNameIsRequired Paranın yatırılacağı hesap sahibinin tam adı gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.IBanIsRequired IBAN numarası gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.IBanIsFalse IBAN numarası yanlış girilmiş.
Dealer.CreateDirectDealer.CreateDirectDealerNotAllowed Üye iş yerinin pazaryeri alt üye iş yeri oluşturma yetkisi yok.
Dealer.CreateDirectDealer.MokaPosProposalTemplateLimitIdIsRequired Üye iş yerinin limitlerini tanımlanmasını sağlayan Id gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.MokaPosProposalTemplateRateIdIsRequired Üye iş yerinin komisyon oranlarının tanımlanmasını sağlayan Id gerekli
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateRateId Üye iş yerinin komisyon oranlarının tanımlanmasını sağlayan Id geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidMokaPosProposalTemplateLimitId Üye iş yerinin limitlerini tanımlanmasını sağlayan Id geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.InvalidTemplates Şablonlar geçersiz
Dealer.CreateDirectDealer.OperationWasInterrupted Operasyon kesintiye uğradı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu.

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"Dealer.CreateDealer.EmailIsRequired ",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}