Ödeme Adımı Listeleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) Moka tarafında satışın Unique Id’ sidir. SaleCode gönderilirse zorunlu değil.
SaleCode (string) Satışın bayi tarafındaki kodudur. DealerSaleId gönderilirse zorunlu değil.
PaymentPlanPaymentDateStart (string) Hangi tarihler arasındaki ödeme adımları isteniyor.
PaymentPlanPaymentDateEnd (string) Başlangıç ve bitiş tarihleri "YYYYMMDD" formatında verilir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerSaleId": "1",
		"SaleCode": "",
		"PaymentPlanPaymentDateStart": "20171120",
		"PaymentPlanPaymentDateEnd": "20171130"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
PaymentPlanListCount (integer) Girilen tarihler arasındaki, o satışa ait ödeme adımlarının sayısıdır.
PaymentPlanList (Array) Ödeme adımlarının listesi

DealerPaymentPlanId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımı için verilen Unique Id’ dir.
DealerSaleId (integer) Moka tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın Id’ sidir.
SaleCode (integer) Bayi tarafında bu ödeme adımının eklendiği satışın kodudur.
PaymentDate (string) Çekimin yapılmaya başlandığı tarih
Amount (decimal) Çekim tutarı
Currency (string) Para birimi
InstallmentNumber (integer) Taksit miktarı (0 veya 1 ise peşin demektir)
HistoryDate (datetime) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekim denemesinin tarihi döner, diğer türlü boş döner.
CardToken (guid) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son denenen kredi kartının Token' ı döner, diğer türlü boş döner.
DealerCustomerTypeId (integer) Ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
UserPosPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa, ödeme isteği gönderilerek ödeme yapılma durumunda dolu gelir.
DealerPaymentId (integer) Ödeme tarihi geldiyse ve ödeme işlemine başlanmışsa son çekimin ödeme ID' si döner, diğer türlü boş döner.
IsManualPlan (boolean) Manuel girilen bir ödeme adımıysa "true", Moka sistemi tarafından, bayinin zaman programına göre otomatik olarak oluşturulduysa "false" döner.
PlanStatus (integer) 0 : Plan olustu, çekime henüz sıra gelmedi.
1 : Çekim başarıyla tamamlandı.
2 : Çekim başarısız oldu tekrar denenecek.
3 : Çekim başarısız oldu bir daha denenmeyecek.
DealerCustomerId (integer) Ödemenin çekileceği müşteri ID si.
CustomerCode (string) Bayi tarafında bu müşterinin kodudur.
UserId (integer) Ödemenin çekileceği MOKA kullanıcısı ID si
UserCode (string) MOKA kullanıcısı kodu
TrialCount (integer) Çekimin kaç kere denendiğini gösterir.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"PaymentPlanListCount": 1,
		"PaymentPlanList": [
			{
				"DealerPaymentPlanId": 2,
				"DealerSaleId": 1,
				"SaleCode": "ABD1",
				"PaymentDate": "20171121",
				"PlanStatus": 0,
				"HistoryDate": "",
				"Amount": 0.01,
				"Currency": "",
				"InstallmentNumber": 1,
				"IsManualPlan": false,
				"DealerCustomerId": 1,
				"CustomerCode": "CODE1",
				"UserId": 0,
				"UserCode": "",
				"CardToken": "",
				"DealerPaymentId": 0,
				"DealerCustomerTypeId": 0,
				"UserPosPaymentId": 0,
				"TrialCount": 0
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.GetPaymentPlanList.PaymentPlanPaymentDateStartIsRequiredÖdeme planı başlangıç tarihi gereklidir.
DealerSale.GetPaymentPlanList.PaymentPlanPaymentDateEndIsRequiredÖdeme planı bitiş tarihi gereklidir.
DealerSale.GetPaymentPlanList.NoDataFoundVeri bulunamadı.
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateStartÖdeme planı başlangıç tarihi formatı geçersiz.
DealerSale.GetPaymentPlanList.InvalidDateFormatPaymentPlanPaymentDateEndÖdeme planı bitiş tarihi formatı geçersiz.
DealerSale.GetPaymentPlanList.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGivenSatış kodu veya bayi satış id girilmelidir.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetPaymentPlanList.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}