Bayi Muhasebesi Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerAccountingRequest

Parametre Açıklama
TransferStartDate (datetime) Transferin başlangıç tarihi ve saati (yyyy-MM-dd HH:mm) (zorunlu)
TransferEndDate (datetime) Transferin bitiş tarihi ve saati (yyyy-MM-dd HH:mm) (zorunlu)
CurrencyCode (string) Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse tüm para birimleri gösterilir. Diğer değerler: USD, EUR, GBP
SubDealerId (integer) Alt bayi Id. Üst bayi alt bayiye yatırılacak tutarı görmek istediğinde bu alanı kullanmalıdır. Eğer üst bayi değilseniz bu alanı göndermeyiniz veya boş gönderiniz.

Returns

Parametre Açıklama
AccountingList (Array)

DealerAccountingId (integer)Bayi muhasebe Id.
CurrencyCode (string)Para birimi.
TransferDate (datetime)Bayiye ödemenin yapılacağı gün.
SalesCount (integer)Başarılı satış işlemlerinin sayısı.
SalesTotal (decimal)Başarılı satış işlemlerinin toplam tutarı.
SalesCommissionTotal (decimal)Satış işlemlerinin toplam komisyonu.
RefundCount (integer)Başarılı iadelerin sayısı.
RefundTotal (decimal)Başarılı iadelerin toplam tutarı.
RefundCommissionTotal (decimal)İade işlemlerinin toplam komisyonu.
BlockedCount (integer)Bayiye eklenen bloke sayısı.
BlockedAmount (decimal)Bayiye eklenen bloke tutarı.
UnBlockedCount (integer)Bayiden çözülen blokelerin sayısı.
UnBlockedAmount (decimal)Bayiden çözülen blokelerin toplam tutarı.
ChargebackCount (integer)Bankadan gönderilen itirazların sayısı.
ChargebackAmount (decimal)Bankadan gönderilen itirazların toplam tutarı.
ChargebackCancelCount (integer)Bankadan gönderilen itirazların iptal sayısı.
ChargebackCancelAmount (decimal)Bankadan gönderilen itirazların iptal tutarı.
DepositAmount (decimal)Depozito tutarı.
DepositCount (integer)Depozito sayısı.
OperationFeeCount (integer)Operasyonel ücretlerin toplam sayısı.
OperationFeeAmount (decimal)Operasyonel ücretlerin toplam tutarı.
OperationFeeCanceledCount (integer)Operasyonel ücretlerin iadelerinin toplam sayısı.
OperationFeeCanceledAmount (decimal)Operasyonel ücretlerin iadelerinin toplam tutarı.
RefundRequestCount (integer)Bayiden gelen iade isteklerinin sayısı.
RefundRequestAmount (decimal)Bayiden gelen iade isteklerin toplam tutarı.
TransferCost (decimal)EFT işlem ücreti.
TransferredAmount (decimal)Bayiye yatırılacak toplam tutar.
StatementList (string)İlgili muhasebe kaydına ait ekstre listesi.

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"XXX",
   "Username":"XXX",
   "Password":"XXX",
   "CheckKey":"560512c3549bf8050064d12fe0325e9c0510a6f477830e96191acf111a679091"
  },
  "DealerAccountingRequest":{
   "TransferStartDate":"2019-02-27",
   "TransferEndDate":"2019-03-10",
   "CurrencyCode":"TL",
   "SubDealerId":""
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "IsSuccesfull":true,
   "ResultCode":"00",
   "ResultMessage":"",
   "ListItemCount":1,
   "AccountingList":[
     {
      "DealerAccountingId":600,
      "CurrencyCode":"TL",
      "TransferDate":"2020-06-17T00:00:00",
      "SalesCount":0,
      "SalesTotal":0.00,
      "SalesCommissionTotal":0.00,
      "RefundCount":0,
      "RefundTotal":0.00,
      "RefundCommissionTotal":0.00,
      "BlockedCount":0,
      "BlockedAmount":0.00,
      "UnBlockedCount":0,
      "UnBlockedAmount":0.00,
      "ChargebackCount":0,
      "ChargebackAmount":0.00,
      "ChargebackCancelCount":0,
      "ChargebackCancelAmount":0.00,
      "DepositCount":0,
      "DepositAmount":0.00,
      "OperationFeeCount":0,
      "OperationFeeAmount":0.00,
      "OperationFeeCanceledCount":0,
      "OperationFeeCanceledAmount":0.0,
      "RefundRequestCount":0,
      "RefundRequestAmount":0.00,
      "TransferCost":0.00,
      "TransferredAmount":0.00,
      "StatementList":""
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidDateTimeFormatTarih saat biçimi geçersiz.
DealerAccounting.GetAccountingList.NoMoreThanThirtyOneDays31 günden fazla olmamalı.
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidDateRangeTarih aralığı geçersiz.
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidCurrencyCodePara birimi hatalı. (TL, USD, EUR şeklinde olmalı)
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidSubDealerIdAlt bayi id geçersiz.
DealerAccounting.GetAccountingList.MissingRequestEksik istek.
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerAccounting.GetAccountingList.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"DealerAccounting.GetAccountingList.NoMoreThanThirtyOneDays",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}