Zaman Programı Listesi Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
SaleScheduleListCount (integer) Bayinin zaman programlarının sayısı
SaleScheduleList[] Array Bayinin zaman programlarının listesi
      DealerSaleScheduleId (integer) Moka tarafında, zaman programının Unique ID sidir
      ScheduleName (string) Zaman programının adı (örn: "Ayda bir yapılan ödeme") (Max 100)
      DailyWeeklyMonthly (integer) 1: Günlük çekim
2: Haftalık çekim
3: Aylık çekim
      EveryX (integer) Kaç günde, haftada veya ayda bir ödeme yapılacak (değeri 1 ise her gün, hafta veya ay anlamına gelir, değeri 2 ise, 2 günde bir, 2 haftada bir veya 2 ayda bir anlamına gelir).
      DaysOfWeek (string) Haftanın hangi günleri çekim yapılacak. 1: Pazartesi 7: Pazar. Birden fazla gün çekim yapılacaksa birgül ile ayrılmış olarak yazar.
      DaysOfMonth (string) Ayın hangi günleri çekim yapılacak. Birden fazla gün çekim yapılacaksa birgül ile ayrılmış olarak yazar.

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"SaleScheduleListCount": 1,
		"SaleScheduleList": [
			{
				"DealerSaleScheduleId": 1005,
				"ScheduleName": "newschedule",
				"DailyWeeklyMonthly": 2,
				"EveryX": 1,
				"DaysOfWeek": "1,2,3",
				"DaysOfMonth": ""
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetScheduleList.InvalidRequest
DealerSale.GetScheduleList.NoDataFound
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetScheduleList.NoDataFound",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}