IFrame Ödeme Sayfası

Gönderilecek Adres

İstenen Parametreler

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

WebPosRequest

Parametre Açıklama
OtherTrxCode (string) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir). Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
Amount (decimal) Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
Currency (string) Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
InstallmentNumber (integer) Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
IsThreeD (bool) 0: Doğrudan ödeme için ortak ödeme sayfası oluşturulur.
1: 3D ödeme için ortak ödeme sayfası oluşturulur.
Doğrudan satış yetkisi yok ise, 3D ödeme olarak kabul edilip ödeme oluşturulur.
RedirectUrl (string) 3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası. Bu URL’ yi verirken, sonuna parametre olarak kendi işlem ID’ nizi yazarsanız, hangi işleminizin sonucunu aldığınızı belirlemiş olursunuz.
Örnek : https://www.mysite.com/PayResult?MyTrxId=1A2B3C4DF5R
Önemli Not : URL sonuna yazdığınız kendinize ait işlem kodunun, güvenliğiniz için, tahmin edilemez bir kod olmasını tercih ediniz.
SubMerchantName (string) (opsiyonel) Ekstrede görünmesini istediğiniz isim – Mokaya önceden bildirilmeli
ClientWebPosTypeId (integer) IFrame çağırabilmek için bu alanın değeri "0" olarak gönderilmelidir.
RedirectType (integer) Sonucun yönlendirileceği sayfanın tipi – Opsiyonel alandır,hiç gönderilmezse veya 0 gönderilirse, ödeme işleminin sonucu IFrame’ i içeren ana sayfaya yönlendirilir; 1 gönderilirse sonuç, IFrame içerisine yönlendirilir.
Description (string)(opsiyonel) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxxx",
		"CheckKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
	},
	"WebPosRequest": {
		"OtherTrxCode": "3D5ABC24-456",
		"Amount": 1,
		"Currency": "TL",
		"InstallmentNumber": 1,
		"IsThreeD": "true",
		"RedirectURL": "https:/pos.testmoka.com/CheckoutResult?MyId=3D5ABC24-456",
		"SubMerchantName" : "",
		"ClientWebPosTypeId": 0,
		"RedirectType" :1,		
		"Description":"test açıklama",
		"BuyerInformation": {
			"BuyerFullName": "Ahmet Yılmaz",
			"BuyerEmail": "ahmet@yilmaz.com",
			"BuyerGsmNumber": "1111111111",
			"BuyerAddress": "Cumhuriyet Mahallesi Taşdelen/Çekmeköy"  
		}
	 }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data":" https://clientwebpos.moka.com/iframe/e158b5b7-ed93-4b59-9eaf-e1a30536ef85",
	"ResultCode":"Success",
	"ResultMessage":"",
	"Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.InvalidRequestGeçersiz istek
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.RedirectURLNotGivenRedirect url verilmemiş
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.ForeignCurrencyNotAvailableForThisDealer Yabancı para ile ödeme bayi için tanımlı değil
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyDealerLimitExceededBayi için tanımlı günlük limitlerden herhangi biri aşıldı
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyCardLimitExceededGün içinde bu kart kullanılarak daha fazla işlem yapılamaz
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.MonthlyDealerLimitExceededBayi için tanımlı aylık limitlerden herhangi biri aşıldı
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.ThreeDRequired3d zorunlu
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.InstallmentNotAvailableForForeignCurrencyTransactionYabancı para ile taksit yapılamaz
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.ThisInstallmentNumberNotAvailableForDealerBu taksit sayısı bu bayi için yapılamaz
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.InvalidInstallmentNumberTaksit sayısı 2 ile 12 arasıdır
ClientWebPos.CreateWebPosRequest.ThisInstallmentNumberNotAvailableForVirtualPosSanal Pos bu taksit sayısına izin vermiyor
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidSubMerchantNameBayiye tanımlanmış submerchant var ve hatalıysa
EXBeklenmeyen bir hata oluştu.

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data":null,
	"ResultCode":"ClientWebPos.CreateWebPosRequest.ForeignCurrencyNotAvailableForThisDealer",
	"ResultMessage":"",
	"Exception":null
}