Ödeme Listesi - Ana Ödeme Kaydı İşlem Tarihine Göre Liste

Servis Adresi

Ne İçin Kullanılır ?

Bu servis, Ana ödeme kaydının ilk işlem tarihine göre listelenmesini sağlar. Sadece Ana ödeme kaydı bilgileri döner. Örneğin 15.05.2018 tarihinde başarılı bir Ödeme yapılmışsa ve de 21.05.2018 tarihinde başarılı bir kısmi İade gerçekleştirilmişse, Bu servise 15.05.2018 tarihini verirseniz, ana ödeme kaydını listeleyebilirsiniz.

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
PaymentStartDate Ödemelerin başladığı tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
PaymentEndDate Ödemelerin bittiği tarih ve saat (yyyy-MM-dd HH:mm)
PaymentStatus (integer) Ödeme kaydının son durumudur.
0 : Ödeme Talebi
1 : Ön Provizyon
2 : Ödeme
3 : İptal
4 : Tam İade
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm PaymetStatus’ler listelenir.
TrxStatus (integer) Yapılan işlemin sonucunu gösterir.
0 : Bekleyen işlem
1 : Başarılı işlem
2 : Başarısız işlem
Opsiyonel alandır, boş gönderilirse veya hiç gönderilmezse tüm TrxStatus’ler listelenir.

Örnek İstek (JSON)


{
	"PaymentDealerAuthentication": {
		"DealerCode": "MFM",
		"Username": "ZXCVBNVBN",
		"Password": "abcdef",
		"CheckKey": "91e9aa3978e33a8e5867f6ed8fbe2a8a6117db0a2d1f17164801348e68306c07"
	},
	"PaymentDealerRequest": {
		"PaymentStartDate": "2016-09-06 14:00",
		"PaymentEndDate": "2016-09-06 15:00",
		"PaymentStatus": 2,
		"TrxStatus": 1
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

PaymentList Array’ i içinde dönen Ödeme ana kaydı durumları şu şekildedir;

PaymentStatus TrxStatus Açıklama
0 - Beklemede 0 - Beklemede Ödeme onayı bekliyor
1 - Ön Provizyon 1 - Başarılı Ön Provizyon başarılı
1 - Ön Provizyon 2 - Başarısız Ön Provizyon başarısız
2 - Ödeme 1 - Başarılı Ödeme başarılı
2 - Ödeme 2 - Başarısız Ödeme başarısız
3 - İptal 1 - Başarılı İptal başarılı
4 - Tam İade 1 - Başarılı İade başarılı

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "00",
		"ResultMessage": "",
		"ListItemCount": 1,
		"PaymentList": [
			{
				"DealerPaymentId": 1422,
				"OtherTrxCode": "123456",
				"CardHolderFullName": "AHMET YILMAZ",
				"CardNumberFirstSix": "554960",
				"CardNumberLastFour": "5523",
				"PaymentDate": "2016-09-06T14:29:36.68",
				"Amount": 2.62,
				"CurrencyCode": "TL",
				"InstallmentNumber": 2,
				"DealerCommissionAmount": 0.12,
				"IsThreeD": true,
				"PaymentStatus": 3,
				"TrxStatus": 1
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestHatalı hash bilgisi
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı
PaymentDealer.GetPaymentList.InvalidDateTimeFormatTarih formatı "yyyy-MM-dd HH:mm" şeklinde olmalıdır.
PaymentDealer.GetPaymentList.ListItemCountLimitExceeded500’den fazla kayıt içeren istek başarısız olarak sonuçlandırılır.
PaymentDealer.GetPaymentList.InvalidPaymentStatusGeçersiz PaymentStatus değeri girildi.
PaymentDealer.GetPaymentList.InvalidTrxStatusGeçersiz TrxStatus değeri girildi.
EXBeklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}