Kart Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
CardToken (guid) Kart eklendiğinde Moka tarafından bayiye dönen Token. Bu kartın CardName alanı güncellenecektir.
CardName (string) Karta verilen isim (örn : "Maximum kartım") (Max 50 chars) - Sadece bu alan güncellenebilecektir.

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerCustomerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"aabbccddeeff"
  },
  "DealerCustomerRequest":{
   "CardToken":"{51937236-82E0-4637-A8F5-2E1EC56EC870}",
   "CardName":"Bonus kartım"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) Kartı eklenen müşterinin, Moka’ daki Unique Id’ si döner.
CustomerCode (string) Daha önce, müşteri eklenirken bayinin, müşterisine verdiği Unique kod.
Password (string) Müşteri saklı kartından çekim yapmak istediğinde, bayi, müşteri şifresinin de sorulmasını isterse bu alana müşterinin kendi şifresi girilir. (Max 50 chars)
FirstName(string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir.
Gender (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. 1: erkek 2: kadın
BirthDate (date) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir.
GsmNumber (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir.
Email (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir.
Address (integer) Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir.
CardListCount (integer) Müşterinin saklanmış kartlarının sayısı."1"
CardList (Array) Müşterinin saklanmış kartlarının listesidir. Tek bir kart güncellendiği için listede tek kart dönecektir.

CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Maximum kartım”) (Max 50 chars)
BankName (string) Kartın bankasının ismi (Issuer Bank)
CardNumberFirstSix (string) Kart numarasının ilk 6 hanesi (BIN numarası)
CardNumberLastFour (string) Kart numarasının son 4 hanesi
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
ExpMonth (string Son kullanım tarihi - AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi - YIL (YYYY formatında, örn: "2020)/td>

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Y",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.y@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "51937236-82e0-4637-a8f5-2e1ec56ec870",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI",
				"CardNumberFirstSix": "112233",
				"CardNumberLastFour": "7788",
				"CardHolderFullName": "elif y",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerCustomer.GetCard.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerCustomer.GetCard.CardTokenIsRequiredKart Token bilgisi gerekli.
DealerCustomer.GetCard.CardNotFoundBöyle bir kart bulunamadı.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.GetCard.CardTokenIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}