Satış Silme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

DealerSaleRequest

Parametre Açıklama
DealerSaleId (integer) Moka tarafında, satışın Unique ID sidir. SaleCode gönderilirse zorunlu değil.
SaleCode (string) Bayi tarafında, satışın kodudur. DealerSaleId gönderilirse zorunlu değil. (Max 100 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "xxx",
		"Username": "xxx",
		"Password": "xxx",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerSaleRequest": {
		"DealerSaleId": "",
		"SaleCode": "satis"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": true,
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.DeleteSale.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
DealerSale.DeleteDealer.DealerSaleNotFundBayi satışı bulunamadı.
DealerSale.DeleteDealer.SaleCodeDoesntMatchDealerSaleIdSatış koduyla bayi satış id eşleşmiyor.
DealerSale.DeleteSale.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGivenSatış kodu veya bayi satış id girilmelidir.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.DeleteSale.SaleCodeOrDealerSaleIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}