3D Secure ile Ödeme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanma tarihi ay bilgisi (MM)
ExpYear (string) Son kullanma tarihi yıl bilgisi (YYYY)
CvcNumber (string) Kart güvenlik numarası
CardToken (string) Moka üzerinde Kart saklama özelliği kullanılıyorsa, Kartın Token’ ı verilerek çekim yapılabilir. Token verilmişse, kart numarası ve diğer kart bilgilerinin (son kul. tarihi, cvc) verilmesine gerek yoktur.

Not : Token ile ödeme yapılırken NonSecure (Non-3D) işlem yapılmak isteniyorsa, Moka' dan bu parametrik yetki istenerek Non3D ödeme servisi de kullanılabilir.
Amount (decimal) Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
Currency (string) Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
InstallmentNumber (integer) Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
ClientIP (string) Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
OtherTrxCode (string) Mütabakat sağlamak için kendi Unique Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir).
Not : Bayi ödeme detay listesi alırken bu kodunuzu kullanarak Ödeme durumunu öğrenebilirsiniz.
SubMerchantName (string) (opsiyonel) Ekstrede görünmesini istediğiniz isim – Mokaya önceden bildirilmeli
IsPoolPayment (tinyint) Havuz ödemesi mi ?
0 : Hayır - Karttan çekilen tutar, Moka ile bayi arasındaki anlaşmaya göre ertesi gün veya daha sonra bayinin hesabına yatırılır.
1 : Evet - Para kredi kartından çekilecek fakat havuzda bekletilecek. Bayi, müşteri hizmet veya ürünü teslim aldıktan sonra ödemeyi onaylayacak ve bu işlemle ilgili ödeme onaydan sonra bayinin ekstresine yansıyacak. Bayi, havuz ödemesini onaylayıncaya kadar, bu ödeme ekstreye dahil edilmez. Havuz sisteminde bir ödeme göndermek için bu alanı 1 yapınız.
IsPreAuth (tinyint) Ön provizyon işlemi mi ?
0 : Hayır - Doğrudan Çekim İşlemi
1 : Evet - Ön Provizyon Alma İşlemi (Bir süre sonra DoCapture servisi ile ödemeye dönüştürülmeli)
IsTokenized (tinyint) Ödeme için girilen kart Moka sisteminde saklanacak mı ? (Kart saklayabilmek için bayinin kart saklama hizmeti alıyor olması gerekir)
0 : Kart saklanmayacak
1 : Kart saklanacak
IntegratorId (tinyint) (opsiyonel) Hazır ETicaret paketlerine Moka entegrasyonu yapan Sistem Entegratörü Firmanın ID si – (Entegratör firma değilseniz bu alanı göndermeyiniz !)
Software (string) Moka ödeme sistemiyle entegre çalışan, bu servisi çağırdığınız Eticaret paketinin veya yazılımınızın ismi. (Max 30 karakter)
Description (string)(opsiyonel) Açıklama alanıdır. Ödemeye ilişkin bir açıklama yazmak istenirse bu alana yazılabilir.(200 karaktere kadar yazılabilir.)
ReturnHash (tinyint) Değeri 1 olarak verilmek zorundadır. 3D Ödeme akışı tamamlandığında, RedirectURL' nize, işlemin başarılı olup olmadığı bu servisin cevabında dönen CodeForHash kodunun sonuna, T veya F harfi eklenerek hash' lenmesi ile bildirilecektir.
RedirectUrl (string) 3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası. Bu URL’ yi verirken, sonuna parametre olarak kendi işlem ID’ nizi yazarsanız, hangi işleminizin sonucunu aldığınızı belirlemiş olursunuz.
Örnek : https://www.mysite.com/PayResult?MyTrxId=1A2B3C4DF5R
Önemli Not : URL sonuna yazdığınız kendinize ait işlem kodunun, güvenliğiniz için, tahmin edilemez bir kod olmasını tercih ediniz.
RedirectType (integer) Opsiyonel alandır. Default değeri 0 (sıfır) dır. Ödeme işleminin sonucu servisi çağıran web sitesinde ana sayfaya yönlendirme yapar. IFrame içerisinden bu servis çağrılmışsa ve sonuç IFrame içine redirect yapılsın isteniyorsa, bu alana 1 yazılmalıdır.
BuyerInformation (Array)(opsiyonel) Bayimizden Ürün/Hizmet satın alan müşterisi ile ilgili alanlardır. Bu alanların gönderilmesi zorunlu olmamasına karşın, Moka ile paylaşılması, ileride ödemeyle ilgili oluşabilecek sorunlara karşı, hem bayimizin hem de Moka' nın menfaatinedir.

BuyerFullName (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adı ve soyadıdır.
BuyerEmail (string) Opsiyonel alandır.Alıcının eposta adresidir.
BuyerGsmNumber (string) Opsiyonel alandır.Alıcının cep telefonu numarasıdır. 10 hane olarak, boşluksuz girilmelidir.
BuyerAddress (string) Opsiyonel alandır.Alıcının adresidir.
BasketProduct (Array)(opsiyonel)

ProductId (integer) Ürün ID sidir..
ProductCode (string) Ürünün bayi tarafındaki özel kodudur.
UnitPrice (integer) Birim fiyatıdır.
Quantity (integer) Ürünün miktarı.
CustomerInformation (Array)(opsiyonel) Ödeme esnasında, kart bilgileri de saklanmak isteniyorsa ve Moka tarafında bayinin kart saklama hizmeti aktive edilmişse, o zaman bu bilgi bloğu gönderilerek, müşteri oluşturulup, ödeme için kullanılan kart numarası bu müşteri altına eklenebilir.

DealerCustomerId (integer)Daha önceden bu müşteri Moka sistemine kaydedilmişse, Moka sistemindeki bu müşterinin Unique ID si.
CustomerCode (string)Bu müşterinin, sizin sisteminizdeki Unique ID si. Bu kod Mokaya daha önceden kaydedilmişse, bu kod ile de ödeme isteği gönderebilirsiniz ve kart saklanacaksa, bu müşteri altında saklanır. Bu müşteri ilk kez kaydedilecekse, bu kod ile kaydedilir
FirstName (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin adı girilir.
LastName (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin soyadı girilir. (opsiyonel)
Gender (tinyint)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cinsiyeti girilir. (opsiyonel) 1: erkek 2: kadın
BirthDate (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin doğum tarihi girilir. (opsiyonel)
GsmNumber (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin cep telefonu girilir. (opsiyonel)
Email (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin email adresi girilir. (opsiyonel)
Address (string)Müşteri Moka sistemine ilk kez kaydedilecekse, müşterinin ikamet adresi girilir. (opsiyonel)
CardName (string)Karta verilen isim (Örn : “Maximum kartım”) (Max 50 karakter)(opsiyonel)

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "CardHolderFullName":"Ali Yılmaz",
   "CardNumber":"5555666677778888",
   "ExpMonth":"09",
   "ExpYear":"2024",
   "CvcNumber":"123",
   "CardToken":"",
   "Amount":0.01,
   "Currency":"TL",
   "InstallmentNumber":1,
   "ClientIP":"192.168.1.116",
   "OtherTrxCode":"20210114172139",
   "SubMerchantName":"",
   "IsPoolPayment":0,
   "IsPreAuth":0,
   "IsTokenized":0,
   "IntegratorId":0,
   "Software":"Possimulation",
   "Description":"",
   "ReturnHash":1,
   "RedirectUrl":"https://service.TestMoka.com/PaymentDealerThreeD?MyTrxCode=20210114172139",
   "RedirectType":0,
   "BuyerInformation":{
     "BuyerFullName":"Ali Yılmaz",
     "BuyerGsmNumber":"5551110022",
     "BuyerEmail":"aliyilmaz@xyz.com",
     "BuyerAddress":"Tasdelen / Çekmeköy"
   },
   "CustomerInformation":{
     "DealerCustomerId":"",
     "CustomerCode":"1234",
     "FirstName":"Ali",
     "LastName":"Yılmaz",
     "Gender":"1",
     "BirthDate":"",
     "GsmNumber":"",
     "Email":"aliyilmaz@xyz.com",
     "Address":"",
     "CardName":"Maximum kartım"
   }
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

ÖNEMLİ NOT

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data":{
   "Url":"https://service.testmoka.com/PaymentDealerThreeDProcess?threeDTrxCode=0cc02f5fac4f-47fb-aa94-167582552caa",
   "CodeForHash":"9FDFBDFC-42C5-417E-AA93-E4D9D5312AAC"
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequestCheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccountBöyle bir bayi bulunamadı.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFoundBu bayi için sanal pos tanımı yapılmamış.
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyDealerLimitExceeded Bayi için tanımlı günlük limitlerden herhangi biri aşıldı.
PaymentDealer.CheckDealerPaymentLimits.DailyCardLimitExceededGün içinde bu kart kullanılarak daha fazla işlem yapılamaz.
PaymentDealer.CheckCardInfo.InvalidCardInfoKart bilgilerinde hata var.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidRequestJSON objesi yanlış oluşturulmuş.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.RedirectUrlRequired3D ödeme sonucunun döneceği RedirectURL verilmemiş.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidCurrencyCodePara birimi hatalı. (TL, USD, EUR şeklinde olmalı)
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidInstallmentNumberGeçersiz taksit sayısı girilmiş 1-12 arası olmalıdır.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InstallmentNotAvailableForForeignCurrencyTransaction Yabancı para ile taksit yapılamaz.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.ForeignCurrencyNotAvailableForThisDealerBayinin yabancı parayla ödeme izni yok.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.PaymentMustBeAuthorizationÖn otorizasyon tipinde ödeme gönderilmeli.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.AuthorizationForbiddenForThisDealerBayinin ön otorizasyon tipinde ödeme gönderme izni yok.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.PoolPaymentNotAvailableForDealerBayinin havuzlu ödeme gönderme izni yok.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.PoolPaymentRequiredForDealerBayi sadece havuzlu ödeme gönderebilir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.TokenizationNotAvailableForDealerBayinin kart saklama izni yok.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.CardTokenCannotUseWithSaveCardKart saklanmak isteniyorsa Token gönderilemez.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.CardTokenNotFoundGönderilen Token bulunamadı.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.OnlyCardTokenOrCardNumberHem kart numarası hem de Token aynı anda verilemez.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.ChannelPermissionNotAvailableBayinin bu kanaldan ödeme gönderme izni yok.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.IpAddressNotAllowedBayinin IP kısıtlaması var, sadece önceden belirtilen IP den ödeme gönderebilir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.VirtualPosNotAvailableGirilen kart için uygun sanal pos bulunamadı.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.ThisInstallmentNumberNotAvailableForVirtualPosSanal Pos bu taksit sayısına izin vermiyor.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.ThisInstallmentNumberNotAvailableForDealerBu taksit sayısı bu bayi için yapılamaz.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.DealerCommissionRateNotFoundBayiye bu sanal pos ve taksit için komisyon oranı girilmemiş.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.DealerGroupCommissionRateNotFoundÜst bayiye bu sanal pos ve taksit için komisyon oranı girilmemiş.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidSubMerchantNameGönderilen bayi adı daha önceden Moka sistemine kaydedilmemiş.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidUnitPriceSatılan ürünler sepete eklendiyse, geçerli birim fiyatı girilmelidir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.InvalidQuantityValueSatılan ürünler sepete eklendiyse, geçerli adet girilmelidir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.BasketAmountIsNotEqualPaymentAmountSatılan ürünler sepete eklendiyse, sepet tutarı ile ödeme tutarı eşleşmelidir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.BasketProductNotFoundInYourProductListSatılan ürünler sepete eklendiyse, geçerli ürün seçilmelidir.
PaymentDealer.DoDirectPayment3dRequest.MustBeOneOfDealerProductIdOrProductCodeSatılan ürünler sepete eklendiyse, ürün kodu veya moka ürün ID si girilmelidir.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFound ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

3D Secure İşlem Akışı


image

Ödeme İşlemi Hata Kodları (Bankadan Alınan Hatalar)


resultCoderesultMessage
000Genel Hata
001Kart Sahibi Onayı Alınamadı
002Limit Yetersiz
003Kredi Kartı Numarası Geçerli Formatta Değil
004Genel Red
005Kart Sahibine Açık Olmayan İşlem
006Kartın Son Kullanma Tarihi Hatali
007Geçersiz İşlem
008Bankaya Bağlanılamadı
009Tanımsız Hata Kodu
010Banka SSL Hatası
011Manual Onay İçin Bankayı Arayınız
012Kart Bilgileri Hatalı - Kart No veya CVV2
013Visa MC Dışındaki Kartlar 3D Secure Desteklemiyor
014Geçersiz Hesap Numarası
015Geçersiz CVV
016Onay Mekanizması Mevcut Değil
017Sistem Hatası
018Çalıntı Kart
019Kayıp Kart
020Kısıtlı Kart
021Zaman Aşımı
022Geçersiz İşyeri
023Sahte Onay
0243D Onayı Alındı Ancak Para Karttan Çekilemedi
0253D Onay Alma Hatası
026Kart Sahibi Banka veya Kart 3D-Secure Üyesi Değil
027Kullanıcı Bu İşlemi Yapmaya Yetkili Değil
028Fraud Olasılığı
029Kartınız e-ticaret İşlemlerine Kapalıdır