Ürün Listesini Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerSaleAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerSaleAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
ProductListCount (integer) Bayinin ürünlerinin sayısı
ProductList[] Array Bayinin ürünlerinin listesi
      DealerProductId (integer) Ürünün Moka sistemindeki Unique ID' si
      ProductName (string) Ürünün, bayinin kendi sistemindeki Adı
      ProductCode (string) Ürünün, bayinin kendi sistemindeki Unique kodu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"ProductListCount": 1,
		"ProductList": [
			{
				"DealerProductId": 5,
				"ProductName": "Aylık Abonelik",
				"ProductCode": "Abone001"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
DealerSale.GetProductList.InvalidRequest
DealerSale.GetProductList.ProductNotFound
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerSale.GetProductList.NoDataFound",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}