Bayi Bilgilerini Görme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

Parametre Açıklama
SubDealerCode (string) Başarılı olarak çalıştırılmış “CreateDealer” servisinden dönen sonuç içerisinde size verilen “DealerCode” alanıdır. Bu kod, alt bayinize ait Moka bayi kodudur.

Returns

Parametre Açıklama
DealerId (integer) Bayinin Moka sistemindeki ID si
DealerCode (string) Bayinin Moka sistemindeki Kodu (API işlemlerinde kullanılır)
UserName (string) Bayinin API kullanıcı adı
Password (string) Bayinin API şifresi
DealerName (string) Bayinin adı
DealerType (integer) Bayinin tipi
1 :Gerçek Kişi(Vergi Levhası olmayan),
2 :Tüzel Kişi (Ltd.A.Ş),
3: Tüzel Kişi (Şahıs Firması) (Zorunlu)
Title (string) Bayinin ünvanı
ContactName (string) Bayinin yetkili kişi ismi
PhoneNumber (string) Bayinin veya yetkili kişinin telefonu
Email (string) Bayinin veya yetkili kişinin email adresi
IdentityNumber (string) Yetkili kişinin TC nosu
WebSiteURL (string) Bayinin web adresi
NaceCode (string) Bayinin vergi levhasında yazan ana faaliyet kodu (6 hane)
IsThreeDRequired (bool) Bu bayi için 3D ödeme zorunlu mu ? (True, False)
DailyTrxAmountLimit (decimal) Günlük ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
DailyTrxNumberLimit (integer) Günlük ödeme yapma adet limiti
DailyTrxAmountLimitNon3D (decimal) Günlük Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
DailyTrxNumberLimitNon3D (integer) Günlük Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa
EachTrxAmountLimit (decimal) Her bir ödeme işlemi tutar limiti (TL cinsinden)
EachTrxAmountLimitNon3D (decimal) Her bir Non-3D ödeme işlemi tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
DailyCardAmountLimit (decimal) Günlük aynı karttan ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
DailyCardNumberLimit (integer) Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti
DailyCardNumberAlertLimit (integer) Günlük aynı karttan ödeme yapma adet limiti (sadece alarm oluşur)
MonthlyTrxAmountLimit (decimal) Aylık ödeme yapma tutar limiti (TL cinsinden)
MonthlyTrxNumberLimit (integer) Aylık ödeme yapma adet limiti
MonthlyTrxAmountLimitNon3D (decimal) Aylık Non-3D ödeme yapma tutar limiti (TL) – 3D zorunluysa
MonthlyTrxNumberLimitNon3D (integer) Aylık Non-3D ödeme yapma adet limiti – 3D zorunluysa
IBan (string) Paranın yatırılacağı banka hesap numarasıdır.
IBanFullName (string) Paranın yatıralacağı hesap sahibinin adı ve soyadı
Bank (string) Banka isimleri
CommissionStartDate (dacetime) Bayiye uygulanılacak komisyon oranının başlangıç tarihi
CommissionRate (decimal) Bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmount (decimal) Bayiden alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRateFC (decimal) Bayiden yabancı para çekimi için alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmountFC (decimal) Bayiden yabancı para çekimi için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRateDebit (decimal) Bayiden banka kartları için alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionAmountDebit (decimal) Bayiden banka kartları için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionAmountInternational (decimal) Bayiden yurt dışı kartları(tanımsız binler) için alınacak sabit komisyon tutarı
CommissionRate2 (decimal) Taksit sayısı 2 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate3 (decimal) Taksit sayısı 3 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate4 (decimal) Taksit sayısı 4 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate5 (decimal) Taksit sayısı 5 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate6 (decimal) Taksit sayısı 6 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate7 (decimal) Taksit sayısı 7 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate8 (decimal) Taksit sayısı 8 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate9 (decimal) Taksit sayısı 9 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate10 (decimal) Taksit sayısı 10 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate11 (decimal) Taksit sayısı 11 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı
CommissionRate12 (decimal) Taksit sayısı 12 olduğunda bayiden alınacak yüzdesel komisyon oranı

Örnek İstek (JSON)


{
  "DealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"28ba1f316e661ee7a0477a13aa30613da548c94a8098829af9255b04d7e916e3"
  },
  "DealerRequest":{
   "SubDealerCode":"2460"
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
  "Data":{
   "DealerId":2460,
   "DealerCode":"2460",
   "DealerName":"Zeynep Hashan",
   "Username":"xxxxxxxxx",
   "Password":"xxxxxxxxxxx",
   "DealerType":1,
   "Title":"Zeynep Hashan",
   "ContactName":"Zeynep Hashan",
   "PhoneNumber":"5455415555",
   "Email":"zeynep.hashan@moka.com",
   "IdentityNumber":"68012069620",
   "WebSiteURL":"",
   "NaceCode":"",
   "IsThreeDRequired":true,
   "DailyTrxAmountLimit":1500.00,
   "DailyTrxNumberLimit":15,
   "DailyTrxAmountLimitNon3D":5.00,
   "DailyTrxNumberLimitNon3D":100,
   "EachTrxAmountLimit":2.00,
   "EachTrxAmountLimitNon3D":20.00,
   "DailyCardAmountLimit":5.00,
   "DailyCardNumberLimit":10,
   "DailyCardNumberAlertLimit":10,
   "MonthlyTrxAmountLimit":5000.00,
   "MonthlyTrxNumberLimit":50,
   "MonthlyTrxAmountLimitNon3D":6.00,
   "MonthlyTrxNumberLimitNon3D":100,
   "IBan":"TR480006214645589777765216",
   "IBanFullName":"IbanName",
   "CommissionList":[
     {
      "GroupName":"",
      "Bank":"0 - Genel",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:06.997",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":-1.00,
      "CommissionRate3":-1.00,
      "CommissionRate4":-1.00,
      "CommissionRate5":-1.00,
      "CommissionRate6":-1.00,
      "CommissionRate7":-1.00,
      "CommissionRate8":-1.00,
      "CommissionRate9":-1.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"AXESS",
      "Bank":"4 - AKBANK",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:06.997",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.47,
      "CommissionRate3":5.13,
      "CommissionRate4":5.78,
      "CommissionRate5":6.44,
      "CommissionRate6":7.09,
      "CommissionRate7":7.75,
      "CommissionRate8":8.41,
      "CommissionRate9":9.06,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"CARDFINANS",
      "Bank":"98 - FİNANSBANK",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:06.997",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.35,
      "CommissionRate3":5.00,
      "CommissionRate4":5.95,
      "CommissionRate5":6.90,
      "CommissionRate6":7.85,
      "CommissionRate7":8.75,
      "CommissionRate8":9.70,
      "CommissionRate9":10.65,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"MAXIMUM",
      "Bank":"122 - İŞ BANKASI",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:06.997",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":4.50,
      "CommissionRate3":5.00,
      "CommissionRate4":5.50,
      "CommissionRate5":6.50,
      "CommissionRate6":7.00,
      "CommissionRate7":7.50,
      "CommissionRate8":8.50,
      "CommissionRate9":9.50,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"BONUS",
      "Bank":"168 - ŞEKERBANK",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:06.997",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":5.00,
      "CommissionRate3":5.75,
      "CommissionRate4":6.25,
      "CommissionRate5":6.75,
      "CommissionRate6":7.25,
      "CommissionRate7":7.75,
      "CommissionRate8":8.25,
      "CommissionRate9":9.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     },
     {
      "GroupName":"WORLD",
      "Bank":"215 - YAPI KREDİ",
      "CommissionStartDate":"2019-10-04T16:48:07.01",
      "CommissionRate":2.30,
      "CommissionAmount":0.00,
      "CommissionRateFC":0.00,
      "CommissionAmountFC":0.00,
      "CommissionRate2":5.00,
      "CommissionRate3":5.55,
      "CommissionRate4":6.50,
      "CommissionRate5":7.00,
      "CommissionRate6":7.50,
      "CommissionRate7":8.00,
      "CommissionRate8":8.50,
      "CommissionRate9":9.00,
      "CommissionRate10":-1.00,
      "CommissionRate11":-1.00,
      "CommissionRate12":-1.00,
      "CommissionRateDebit":-1.00,
      "CommissionAmountDebit":0.00,
      "CommissionRateInternational":-1.00,
      "CommissionAmountInternational":0.00
     }
   ]
  },
  "ResultCode":"Success",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
Dealer.CheckDealerAuthentication.InvalidRequest CheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
Dealer.GetDealer.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı, Bayi kodu, bayi kullanıcı adı ve/veya şifresi yanlış girilmiş.
Dealer.GetDealer.SubDealerCodeRequired Alt bayi kodu gerekli
Dealer.GetDealer.SubDealerNotFound Alt bayi bulunamadı.
Dealer.GetDealer.GetDealerNotAllowed Bayinin izni yok.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu.

Başarısız Sonuç Örneği


{
  "Data":null,
  "ResultCode":"Dealer.GetDealer.SubDealerNotFound",
  "ResultMessage":"",
  "Exception":null
}