CheckKey

CheckKey Oluşturma

CheckKey yani Kontrol anahtarı, (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.