Pazar Yeri - Capture (Ön Otorizasyon Kapama) İşlemi

Servis Adresi

İstek Parametreleri

PaymentDealerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode(string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen Api kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen Api şifresi
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) String olarak birleştirilen bu bilgilerin SHA-256 hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur.
Buraya tıklayarak deneme ekranına gidebilirsiniz.

PaymentDealerRequest

ResultCodeAçıklama
VirtualPosOrderId (string)Ön Provizyon alma işlemi sonucunda dönen işlem numarası bilgisidir. 3D ödemelerde trxCode ismiyle dönülen numaradır.
Key: trxCode     Value : ORDER-17131QQFG04026575
OtherTrxCode (string)Ön Provizyon işlemi gönderirken bayinin, kendine ait verdiği Unique işlem numarasıdır. VirtualPosOrderId verilmişse bu numarayı boş gönderebilirsiniz. Ya da kendi Unique numaranızı kullanmak istiyorsanız VirtualPosOrderId alanını boş gönderebilirsiniz.
Amount (decimal)Ön Provizyon kapatma tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50) Bu tutar alınan provizyona eşit ya da küçük olabilir.SubDealer bloğunda gönderilen amount alanlarının toplamı bu alana eşit olmalıdır.
ClientIP (string)Ön Provizyonu kapatan uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
SubDealer (Array-List)(zorunlu)
DealerId (integer)Ödemeyi alacak olan alt bayinin, bayi numarasıdır.
Amount (decimal)Alt bayinin ödemesinden onaylanmak istenen tutardır.

Örnek İstek (JSON)


{
  "PaymentDealerAuthentication":{
   "DealerCode":"xxx",
   "Username":"xxx",
   "Password":"xxx",
   "CheckKey":"7c662eb7d85e9ec954ba3265d2fff6204e05d878de828ed2cdb3f0627acf4cc8"
  },
  "PaymentDealerRequest":{
   "VirtualPosOrderId":"Test-df9e21da-e911-4ff2-a0d8-eb6bd09fad39",
   "OtherTrxCode":"",
   "Amount":1,
   "ClientIP":"192.168.1.116",
   "SubDealer":[
     {
      "DealerId":1774,
      "Amount":1
     }
   ]
  }
}

Başarılı İstek Sonucu

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"IsSuccessful": true,
		"ResultCode": "00",
		"ResultMessage": ""
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCodeAçıklama
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidRequest CheckKey hatalı ya da nesne hatalı ya da JSON bozuk olabilir.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount Böyle bir bayi bulunamadı.
PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.VirtualPosNotFound Bu bayi için sanal pos tanımı yapılmamış.
PaymentDealer.DoCapture.InvalidAmount Tutar alanı yanlış girilmiş.
EX Beklenmeyen bir hata oluştu.

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "PaymentDealer.CheckPaymentDealerAuthentication.InvalidAccount ",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}